ITIL - ITSM - COBIT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "IT Service Managementu" - ITSM, jmenovitě "Information Technology Infrastructure Library" - ITILu a COBITu. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

30.3.08

ITIL - zpětná vazba z praxe

Prestižní časopis ComputerWorld věnuje tématice ITIL v 6/08 plné 3 strany. V úvodu článku Pavla Šlosarčika se praví:
"ITIL se v povědomí profesionálů už dostatečně usídlil a to díky různým magazínům, konferencím a diskusím odborné veřejnosti. Míra nasazování ITIL principů do každodenní IT praxe však přesto není zatím příliš vysoká a s výjimkou několika nadnárodních společností nepředstavuje ITIL obvyklý kultivační faktor prostřední pro řízení IT v podniku".
Autor staví v úvodu otázku, na kterou se snaží svým textem odpovědět: Jak lze tuto situaci změnit. Podtitulky:
- Změna paradigmatu
- Pro Koho je ITIL?
- Tržní požadavky na ITIL
V závěru autor píše: "ITIL dokáže zjednodušit celou řadu věcí, zálěží jen na každém, jak jeho možnosti dokáže využít." V okně s názvem "Implementace ITIL v organizaci" klade autor důraz na důkladné řízení implementace ITIL již od samého počátku. V pojednání oceňuji zejména zdůraznění významu projektového řízení, což vajadřuje m.j. vložený graf nazvaný "Adopce ITIL v organizaci - obvyklý postup". Kroky: audit současného stavu, výběr oblasti, stanovení rozsahu, cílů a postupu, návrh funkčnosti, příprava k nasazení, nasazení pilotního projektu, vyhodnocení pilotního provozu a korekce, ostrý provoz.