ITIL - ITSM - COBIT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "IT Service Managementu" - ITSM, jmenovitě "Information Technology Infrastructure Library" - ITILu a COBITu. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

15.11.10

Konference Cloud Computing 2010

Všechno nasvědčuje tomu, že Cloud Computing a mobilní komunikace budou dvě základní tendence v rozvoji aplikace ICT v nejbližších letech. Start Cloud Computingu je poměrně ostrý. Když jsem počátkem roku 2009 zřizoval na svém portálu odborný weblog věnovaný Cloud Computingu, vzbuzoval jsem u mnohých kolegů na univerzitě údiv. Stačily necelé dva roky a Cloud Computing se stal tématem dne v každé větší firmě.
Proto lze uvítat aktivitu české firmy 4U SUPPORT s.r.o., která se rozhodla uspořádat konferenci věnovanou Cloud Computingu a dát tak příležitost k setkání odborníků firem, institucí a škol. Téma konference oslovilo řadu partnerských firem a řadu medií.
Termín konání konference je 1. prosince 2010.
Místem konání konference bude Hotel Diplomat v Praze.
Odborným garantem konference je Tomáš Přibyl.
Domovská stránka konference je:
http://www.konferenceit.cz/index.html
Podrobný program konference a další informace lze nalézt na webu na adrese: http://www.konferenceit.cz/html/cc_10.html
Cloud computing je na Internetu založený model vývoje a používaní počítačových technologií.[1] Lze ho také charakterizovat jako poskytování služeb či programů uložených na serverech na Internetu s tím, že uživatelé k nim mohou přistupovat například pomocí webového prohlížeče nebo klienta dané aplikace a používat prakticky odkudkoliv. Uživatelé neplatí (za předpokladu, že je služba placená) za vlastní software, ale za jeho užití. Nabídka aplikací se pohybuje od kancelářských aplikací, přes systémy pro distribuované výpočty, až po operační systémy provozované v prohlížečích, jako je například eyeOS, Cloud či iCloud“ – definice podle Wikipedie.cz.
Názvy přednášek:
Cloud Computing od A do Z.
Cloudy v reálném světě.
Cloud platforma pro tvorbu globálně provozovaných a škálovatelných aplikací.
Cloud computing - reálná aplikace v ČR.
Právní aspekty používání cloudů.
Produkty řady Microsoft Office v cloudu.
Řízení v cloudu.
Cloud Computing bezpečně.
Sestava přednášejících slibuje kvalitní vysokou odbornou úroveň:
Tomáš Přibyl, publicista a garant konference
Karel Macháček, IBM Česká republika
Dalibor Kačmář, Microsoft s.r.o.
Ing. Martin Záklasník, PhD., T-Systems ČR
JUDr. Josef Donát, Rowan Legal
Aleš Růžička, Microsoft s.r.o.
O čem bude na konferenci hovořeno:
Základní informace o cloudech. Proč vůbec vznikly? Jak skutečně fungují? Mýty a předsudky. Představení základního názvosloví. K čemu všemu (a jak) se dnes dá využívat Cloud Computing? Kde nachází největší uplatnění, kde naopak ještě potřebuje „dozrát“? Jaké jsou největší přínosy cloudů? Zkušenosti z využití v ČR. Optimální přizpůsobení IT infrastruktury dynamickým potřebám podniku. Obchodní model cloud computingu. Jak řídit provoz v cloudu? Jak měřit výkonnost a spolehlivost? Jak mít neustále kontrolu nad vším, co se v cloudu nachází nebo děje? Jsou obavy z bezpečnosti cloudu oprávněné? Jde o reálné zhodnocení situace nebo jen předsudky? Jaké jsou bezpečnostní možnosti a technologie?
Dále bude představena platforma Windows Azure jako typického představitele služeb PaaS, zkušenosti a ukázky praktického nasazení a provozu aplikací využívajících Windows Azure. Bude uveden příklad realizace požadavků zákazníka. Budou podány informace o Microsoft Online Services a Microsoft Office 365 jako představitele služeb SaaS. Budúu představeny ukázky praktického nasazením a provozu řady Microsoft Office 365.
Mediálními partnery konference jsou e-magazín Svět hardware (www.svethardware.cz), vydavatelství CCB, a Vydavatelství Parol s.r.o.
Další informace jsou k dispozici na webu pořadatele.

6.10.10

Nová RSS adresa weblogu

Zvláštní zpráva – upozornění!
Pro tento weblog byla vygenerována NOVÁ adresa pro RSS feed.
Najdete ji po kliknutí na oranžovou/červenou ikonku v levém sloupci stránky.
Využívání RSS / ATOM vám usnadní sledování novinek v obsahu weblogu.

Arnošt  Katolický

www.akamonitor.cz/O-portalu.pdf

22.9.10

Cloud vs. ITIL - úvaha na dané téma

Bylo jen otázkou času, kdy se toto téma otevře. Na níže uvedené adrese

je publkována úvaha na dané téma. Jako ochtonávku cituji z článku jeden odstavec:

"For example, the cloud requires automation of process and policies to speed
provisioning of services.
Which is why they get annoyed by the ITILISTA focus on manual process."

Celý text najdete na TÉTO adrese:

(http://www.servicecatalogs.com/2010/05/clouderati-vs-itilista-thoughts-on-the-linkage-of-cloud-and-itil-and-where-twain-fails-to-meet.html)

---

doc. ing. Arnošt Katolický, CSc.
iternetový publicista a manažér projektu  
ISSN 1904-042X AKA MONITOR
http://www.akamonitor.cz/O-portalu.pdf


 

1.9.10

2 ITIL architekti odpovídají na otázky, zajímací CIO (ENG)

Omlouvám se za prodlevu v publikování zpráv v tomto

Weblogu. Musel jsem se musel věnovat jiným tématům.

Pokusím se to napravit v nejbližších týdnech.

Dnes mám doporučení na obsah prvního z řady interview,

která bude věnována otázkám zajímajícím zejména CIO.

Na otázky odpovídají dva zkušení architekti ITIL:

- Sharon Taylor - chief architect for ITIL and president

of Aspect Group Inc.

- Pierre Bernard is the chief examiner for ITIL service

catalog certification for APMG-International, an ITIL a

ccrediting company in the U.K., and head of education

for Pink Elephant.

Pod názvem:

"Getting clarity on the ITIL framework"

interview připravila Linda Tucci, Senior News Writer.

Text ( jeho první část ) byla publikován 31.8.2010.

Najdete ho na TÉTO adrese:

(http://searchcio.techtarget.com/news/2240022254/Getting-clarity-on-the-ITIL-framework-from-ITILs-chief-architect).

 

27.7.10

Stále živé téma: procesy vs. projekty

Processes vs. Projects
Vztah projektů a procesů je stále živým tématem. Málokdo se
mu věnuje tak srozumitelně a přesvědčivě, jako Paul Harmon
ve svém článku publikovaném na portálu
www.bptrends.com.
Uvádím citát prvních odstavců článku a adresu, ne které
najdete plné znění textu. Příjemné počtení. 
"There have been two rather extensive discussions of the differences
between processes and projects on the Linkedin BPTrends
Discussion Group. The issue is complex enough that it is worth
sorting out.
As I argued in the Advisor I wrote about Business Analysts
and BPM a few weeks ago, I believe that there are six major areas
of process work in any large organization. Figure 1 provides an
overview of the kinds of business process change activities and
tasks that exist in a large CMMI Level 3 organization. On the left
is the BPTrends pyramid that divides an organization into three
levels – the Enterprise Level, the Process Level and the
Implementation or Resource Level. The middle column describes
the activities or Projects to Change the Organization. The right
column describes the On-Going Operational activities required
to manage the organization on a day-to-day basis.
Adresa celého textu:
http://www.bptrends.com/publicationfiles/advisor20100727.pdf

12.7.10

Úspěch - produktivita - inovace 2/10

www.e-api.cz
Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců pomocí trréningového centra
Mapování toku hodnot (Value Stream Maping) 3.část
Motivace v organizacích
Motivace jako součást týmové práce
Týmová práce - dobrý sluha, zlý pán
(Bonus aka) Motivace jako součást týmové práce

17.5.10

Konference Systémová integrace 2010 - připomenutí.

Sotva jsme stačili prostudovat materiály z konference ICTM 2010,
kvapem se blíží termín 8. – 9. června. A to je každoroční svátek
(nejen) všech informatiků, ale i těch, kdo to zejména s vazbou ICT
na business myslí v podnicích a institucích vážně.
Připomínám, že hlavním tématem letošního (již 18-tého) ročníku
konference, je 
"Role ICT pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR " .  
Konference se bude konat tradičně v pražském paláci Žofín.
Sedm letošních témat konference: 
1. Budoucnost ICT sektoru a jeho vliv na konkurenceschopnost státu
2. Lidské zdroje v ICT
3. Právo ICT – veřejné zakázky na dodávky ICT systémů a služeb
4. Hrozby a příčiny selhání implementačních projektů
5. Od Business Intelligence ke Competitive Intelligence
6. Správa konfigurací – předpoklad efektivního řízení ICT služeb
7. Cloud computing – příležitosti a výzvy
Novinkou letošního ročníku je, že se koná pod záštitou premiéra ČR. 
Premiér Jan Fischer konferenci zahájí přednáškou na téma 
"Jak ICT může pomoci ČR ke zvýšení konkurenceschopnosti”. 
Druhý den bude zahájen přednáškou ministryně školství Miroslavy Kopicové
na téma “Role ICT vzdělání pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR”.
Charakteristiku jednotlivých bloků jsem vystavil na adrese:
www.akamonitor.cz/articles/SI2010.htm
Další podrobnosti najdete na adrese: http://si.vse.cz.

http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner ZČU v Plzni

 

22.3.10

Změna adresy weblogu

V souvislosti s migrací FTP blogů na portálu blogger.com, bude ukončeno publikování na adrese:
http://www.akamonitor.cz/itil-itsm.htm,
jakož i blogů na dalších dvou adresách:
http://www.akamonitor.cz/ITIL/ a
http.//www.akamonitor.cz/itsm-itil.htm.
Weblog věnovaný problematice ITIL, ITSM a COBIT bude aktualizován na adrese:
http://itil-itsm.akamonitor.cz.
Omlouvám se za případné potíže.
Arnošt Katolický

9.3.10

7 ways ITIL can help you in an economic downturn

A balanced diet, exercise, and adequate sleep all contribute to physical health. When these habits are in place, your body can successfully cope — and even perform well — during periods of stress. If you don’t follow healthy habits, then stressful events are more likely to slow you down physically and sometimes can negatively affect your long-term well being.
Similarly, the best practices outlined in the IT Infrastructure Library® (ITIL®) promote a wellfunctioning, collaborative IT environment, enabling the business and the capabilities and resources of the IT organization to cope with the effects of economic stress. In addition, ITIL can help you to deliver higher-performing technology services. This helps business to be both more competitive today and better poised for growth when the economy begins to rebound.

28.2.10

6. ročním konference věnované řízení informatiky - ICTM 2010

Již po šesté nás ČVUT v Praze, Katedra telekomunikační techniky FEL a Telefónica O2 Business Solutions, zvou do Prahy na konferenci věnovanou problematice řízení informačních a komunikačních technologií.  
Tématické zamaření letošního ročníku je:„Organizační a manažérské modely řízen í útvarů podnikové informatiky“.
Datum konání letošního ročníku konference je 12. května 2010
Místem konání je tradičně ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, Technická 2, Praha 6 – Dejvice, přednášková místnost číslo 309.
Misi konference definovali organizátoři definovali takto:
„6. ročník konference ICTM si klade za cíl nastínit celou šíři výše uvedené problematiky, přinést odpovědi alespoň na některé z výše předložených otázek a v neposlední řadě představit konkrétní příklady efektivně fungující organizační struktury útvaru podnikové informatiky.“

Kostra programu konference je v této chvíli ( 1. březen ) tato:
A) Řídící a organizační uspořádání IT z hlediska metodik, rámců a norem
B) Uspořádání a stavební kameny organizační struktury
C) Pozicování ICT v rámci podniku
V předsálí proběhne  ve dvou částech: „Best practices/case study/round-table“

Co můžeme od letošního setkání očekávat
Mezi aktuální otázky, jejichž zodpovězení můžeme na jednání očekávat patří zejména:
- jak ovlivňuje strategie organizace strukturu podniku a jeho jednotek,
- jak a podle jakých kritérií lze vytvořit efektivně fungující organizační strukturu IT útvaru,
- jaké manažerské a rozhodovací kompetence mají mít jednotlivé organizační úrovně IT útvaru,
- jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých typů organizačních struktur pro podnikovou informatiku a který typ organizační struktury je pro IT útvar vhodnější,
- v jakých aspektech se liší způsob řízení podnikové informatiky od způsobu řízení ostatních podnikových organizačních jednotek,
- jaké je postavení IT útvaru v celopodnikovém kontextu, například: o jak vysoko v podnikové hierarchii by měl stát vedoucí nebo ředitel IT útvaru, o jakou míru autonomie by měl mít IT útvar či jakou úroveň rozhodovacích kompetencí by měl mít jeho vedoucí, o je možné, aby byl v IT útvaru uplatňován jiný styl řízení nebo jiný organizačně-manažerský model než v ostatních částech organizace, o je možná existence procesně řízeného IT útvaru v liniově řízeném podniku a za jakých podmínek,
- jaký je vztah mezi procesy popisovanými v ITIL či CobiT a podnikovou organizační strukturou především organizačními jednotkami IT útvaru a:
- jak implementace procesů definovaných v uvedených klíčových rámcích ovlivňuje pevnou organizační strukturu, o do jakých organizačních jednotek a jakým způsobem mají být dekomponovány činnosti vyžadované normou ISO/IEC 20000,
- nastavení organizační struktury IT v kontextu strategických cílů,
-  na jakých principech a mechanismech má být založena spolupráce zaměstnanců různých organizačních jednotek IT útvaru a jsou procesní a projektové řízení jedinými způsoby, jak řídit činnosti, na kterých se podílejí specialisté dvou a více organizačních jednotek,
- je určitý přímý vztah mezi architekturou podnikové ICT  infrastruktury
a organizačním uspořádáním IT útvaru?
Zváni jsou IT manažeři, pracovníci, kteří budou vést, řídit a realizovat implementaci systémů
řízení ICT či outsourcingu procesů ITSM v podnicích, státní a veřejné správě, ITSM specialisté, oborníci na procesní řízení služeb informačních technologií. (Předpokládaný počet účastníků: 120).
Více se dozvíte na webové stránce konference : http://www.ictm.cz/2010/index.html
Arnošt Katolický

18.2.10

CONNECT! 2/10

www.connect.cz
K čemu jsou ITIL,  CoBIT, CMMI, SixSigma
Technologie datových přenosů v optických sítích
Trendy (nejen) content management systémů
Systém navržený uživateli - Windows 7
Pracovní postupy - design a práce s workflow
(Bonus aka) Softwarové nástroje pro správu projektů
Příští číslo vyjde 19.3. téma: Cloud computing
www.akamonitor.cz/plneverze.htm
Nový design home page portálu AKA MONITOR
www.akamonitor.cz - www.akamonitor.cz/sitemap.htm
 

16.2.10

Změny na portálu AKA MONITOR

Právě dnes jsem vyměnil obsah domovské stránky svého portálu:
http://www.akamonitor.cz.
Pojal jsem ji dost netradičně, inspirovala mne informační tabule
před obecním úřadem :-).
Úlohu hlavního rozcestníku jsem předal stránce SITE MAP na
adrese: www.akamonitor.cz/sitemap.htm, kde najdete INDEX velké
části mých webových stránek, pořízených za 15 let existence
portálu AKA MONITOR.
Na stránku SITEMAP jsem umístil i 3 nástroje:
- pole pro vyhledávač (Google směrovaný dovnitř domény),
- pole pro WolframAlpha - více o systému najdete ZDE-ZDE
- pole pro zkracovač webových adres TinyURL.
Během března t.r. proběhne změna v hostingu odborných blogů.
(Google přestane podporovat FTP pro upload.) Takže pokud
byste narazili na problémy, podívejte se, prosím, na stránku
věnovanou novinkám na portálu AKA MONITOR:
www.akamonitor.cz/e7news.htm, kde najdete vyvětlení jak
postupovat. Za případné problémy se předem omlouvám.

 
 
AKA MONITOR - ISSN 1804-042X - seznam monitorovaných časopisů:
ComputerWorld, CIO Business World, Security World, ITSystems,
Úspěch, PIXEL,ComputerDesign, itCAD, Jak na počítač, Počítač
pro každého,Extra PC, Nejlepší Rady PC, Connect!, Computer,
Mobility,BIZ, THINK!(IBM), Svět poznání, DIGIfoto, FOTOlife,
Účetnictví,SAT & DVB-T mag.,Extra Hardware,
Systémová integrace, CHIP
www.akamonitor.cz/5xnej.htm
---------------------------------------------------------------
 

31.12.09

PF 2010

Dobrý den přátelé!
Všem návštěvníkům portálu AKA MONITOR děkuji za projevenou
přízen v roce 2009 a za četné odezvy na publikovaném zprávy.
Současně přeji vše nejlepší, hodně zdraví a úspěchů v pracovním
i v osobním životě v roce 2010. Těším se na vaše návštěvy a na
vaše e-maily, kterými projevíte zájem o další obohacení stránek
portálu.
Hodně štěstí v roce 2010 přeje Arnošt Katolický
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner ZČU v Plzni

30.11.09

AKA MONITOR partnerem Západočeské univerzity v Plzni

26. listopadu 2009 byla podpisem prorektora Západočeské univerzity
v Plzni doc. ing. J. Horejce, CSc. potvrzena platnost dohody
o partnerství AKA MONITORu ISSN 1804-042X se ZČU v Plzni.
AKA MONITOR bude zajišťovat informační servis pro vybrané
pracovníky univerzity, (zaměřený na obory ekonomika, management,
informační technologie a informační systémy,)  

26.10.09

ITSystems 10/09

www.systemonline.cz
Podnikové transakce v éře cloud computingu
Co je třeba řešit v souvislosti s datovými schránkami
Kritická místa ERP projektů
Máte důvod přejít na ITIL v3?
Připravované novinky v Microsoft Office 2010
(Bonus aka) Přehled nadstavbových řešení pro datové schránky
www.akamonitor.cz/plneverze.htm
 
 

1.10.09

Restructure Your IT Department

Like a Detroit automaker, IT departments are heading for industrial ruin. Organizing for scale instead of results has stifled innovation and made success an option rather than an expectation. By using proven practices through restructure, your IT department can be a resilient, responsive, professional business capability that creates business impact. This webcast will show what you can do to avert an industrial catastrophe, what the future holds, and the ROI of restructuring.
Více se dozvíte na adrese:
http://www.cio.com/webcast/499419/Restructure_Your_IT_Department?source=ciocib_093009&email=AKAMONITOR@ATLAS.CZ
 

29.9.09

itSMF launches new program to professionalize ITSM

The program, Professional Recognition for IT Service Management (priSM) will enable members to apply for recognition of their ITSM knowledge, skills and abilities.
http://www.itsmfusion.com/press.aspx?id=1924
 

16.9.09

ITIL - OGC Mandate for Change

Project requirements for an update to the ITIL® core publications
© The Stationery Office 2009 - September 2009
Background to the project
2 Reasons for change
2.1 Change Control Log
2.2 Advice from the Change Advisory Board
2.3 Feedback from the training community
3 OGC requirements
4 Aims of the project
5 Scope for the next edition
5.1 In scope
5.2 Out of scope
6 Quality criteria
7 Quality method
8 Ensuring consistency between editions
Více najdete na adrese:
---------------------------------------------------------------
AKA MONITOR - ISSN 1804-042X - seznam monitorovných časopisů:
ComputerWorld, CIO Business World, Security World, ITSystems,
Úspěch, PIXEL,ComputerDesign, itCAD, Jak na počítač, Počítač
pro každého,Extra PC, Nejlepší Rady PC, Connect!, Computer,
Mobility,BIZ, THINK!(IBM), Svět poznání, DIGIfoto, FOTOlife,
Účetnictví,SAT & DVB-T mag. www.akamonitor.cz/5xnej.htm
---------------------------------------------------------------
 

10.9.09

Seznam monitorovaných časopisů na portálu AKA MONITOR - září 2009

AKA MONITOR - ISSN 1804-042X - seznam monitorovných časopisů:
ComputerWorld, CIO Business World, Security World, ITSystems,
Úspěch, PIXEL,ComputerDesign, itCAD, Jak na počítač,
Počítač pro každého,Extra PC, Nejlepší Rady PC, Connect!,
Computer, Mobility,BIZ, THINK!(IBM), Svět poznání, DIGIfoto, FOTOlife,
Účetnictví, SAT & DVB-T mag.
www.akamonitor.cz/5xnej.htm

 

28.8.09

Stručný přehled problematiky ITIL se spoustzou odkazů na zdroje

Stránka věnovaná několika otázkám a odpovědím začíná následujícím abstraktem:
Many companies are now looking at the ITIL framework as a cost-effective methodology f
or streamlining processes and improving productivity in the enterprise, as well as for
IT Service Management. And because the IT Infrastructure Library is simply a set of
practices, there are no direct costs for adoption, although users do need to invest in
ITIL training and ITIL-compatible software for services like automation and tracking.

In this FAQ, get more information on how ITIL works, options for ITIL training and learn
what types of compatible software and tools are available.

 

21.8.09

ITSM guidance: ITIL V3 Update

ITSM guidance: ITIL V3 Update - sponsored by SkillSoft Corporation
ABSTRACT:
Learn from Sharon Taylor, Chief ITIL V3 Architect, as she discusses the evolution of the ITIL community and what benefits your firm can gain from ITIL V3. Also discover how ITIL V3 enables fast-track certification for previous users of ITIL V2.
VideoCast - Adresa ZDE-ZDE

19.8.09

A Guided Tour to the Application of BPM

Řízení procesů, jejich inovace a modelování, představují předmět
zájmu většiny firem, které usilují o zvýšení výkonnosti a efektinosti.
Dnes jsem narazil na materiál, který může dobře posloužit pro
výukový proces orientovaný na BPM.
Cituji abstrakt textu:
"This paper provides a survey of the practices and technology
related to business process 
management (BPM). Basic concepts
are explained, the transformational effect on the
enterprise is examined, and the value that BPM can create is
analyzed. The paper then 
presents a survey of the vast array
of technology that is related to BPM."
55-ti stránkový průvodce k aplikacím Business Prcess Managementu
najdete na adrese:
http://viewer.bitpipe.com/viewer/viewDocument.do?accessId=102
Zdraví Vás - Arnošt Katolický
http://www.google.com/profiles/akamonitor

1.8.09

ITIL V3 - The Value of Education

Pozoruhodný, stručný, užitečný text týkající se úlohy vzdělání v aplikaci ITIL
http://www.pinkelephant.com/ressource/pinklink/emea/issue54/ITILV3ValueOfEducation.pdf
ITIL V3 - The Value of Education
 

15.7.09

"Are You a Business Analyst?" - kopie článku Paula Harmona

Na webu jsem našel pozoruhodný článek nazvaný "Are You a Business Analyst?". 
Autor článku - Paul Harmon - se v článku zamýšlí nad pojmy  „business Analyst“,
„software analyst“, „business process practicioner“ a „BPx“ ( business
process expert ). Při tom vychází s vlastního schematu identifikujícího zdroje
procesních problémů.  Paul Harmon je známý publicista a provozovatel portálu
BPTrends.com, kde je originál článku vystaven ( www.bptrends.com ).
Kopii článku jsem pro Vaše pohodlí vystavil ke stažení na adrese:
http://www.akamonitor.cz/articles/business-analyst.htm
Pěkné letní dny přeje Arnošt Katolický
http://weblogy.akamonitor.cz

10.7.09

Mistakes users make implementing ITIL

Video na dané téma bylo vystaveno 1.6.2009.
Sponzorováno: SkillSoft Corporation 

Jazyk: English

Abstrakt:
"Learn how to overcome common mistakes that organizations make within the first year of an ITIL implementation by:

- Hiring dedicated ITIL communications personnel

- Being an actively engaged and visible CIO during the entire process to effectively communicate messages

- Placing a high priority on ITIL projects and constructing an "ITIL Dream Team" to execute these objectives
Video je připraveno na adrese: ZDE"

9.7.09

The Dell Management console and ITIL

Implementing Best Practicies:
The Dell Management console and ITIL
Pozoruhodné 3- stránkové pojednání.
http://viewer.bitpipe.com/viewer/viewDocument.do?accessId=9954814

27.6.09

Vyhledávání v rámci portálu AKA MONITOR

Na domovskou stránku AKA MONITOR ( www.akamonitor.cz )
byla zařazena funkce pro vyhledávání v rámci celého portálu.
Soubor webových stránek a jejich vzájemné vazby vznikaly
postupně během více než 13-ti let a navigace mezi novými
a staršími stránkami není nejsnadnější. Zařazení funkce
vyhledávání ( podporované Googlem ) by mělo orientaci 
uživatelů v obsahu webových stránek portálu výrazně usnadnit.    

9.6.09

Mistakes users make implementing ITIL

EXPERT VIDEOCAST
SPEAKER: Graham Price, IT Management Consultant, Pink Elephant
SPONSOR:   SkillSoft Corporation
Learn how you can effectively cultivate ITIL within your business by:
Engaging all of the senses with a comprehensive communications plan
Being an actively engaged and visible CIO during the entire process to
effectively communicate messages. Placing a high priority on ITIL
projects and constructing an "ITIL Dream Team" to execute these
objectives. 
Více na adrese:
http://go.techtarget.com/r/7537867/2293060