ITIL - ITSM - COBIT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "IT Service Managementu" - ITSM, jmenovitě "Information Technology Infrastructure Library" - ITILu a COBITu. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

12.3.08

ITIL: 10 deployment mistakes (and fixes)

Na portálu SearchCIO.com byl dne 12.3.08 vystaven pozoruhodný článek, týkající se deseti nejčastějších chyb, které se vysvytují při implementaci ITIL. Autorem článku je Karen Guglielmo a celý článek, to znamená včetně doporučení jak se vyvarovat chyb, najdete na níže uvedené adrese. V této upoutávce uvádím pouze výčet deseti chyb:
Mistake No. 1: There is no vision. No one is sure of what is happening with ITIL and there are no clear answers.
Mistake No. 2: Top-down commitment isn't necessary.
Mistake No. 3: We don't need a business case.
Mistake No. 4: We don't need an initial baseline. Let's just get started.
Mistake No. 5: ITIL is not a strategic project, so we can use existing resources to implement it. Mistake No. 6: We don't need a communications strategy.
Mistake No. 7: We don't need an overall process strategy. Different process teams can do their own thing and we'll worry about process integration later. Let's just get it done.
Mistake No. 8: We'll start with a new tool and build processes around that later.
Mistake No. 9: Unmanaged scope creep. Manage growth as you go along.
Mistake No. 10: We don't expect much resistance to ITIL. We'll just tell them what to do.
Plné znění článku najdete ZDE-ZDE.