ITIL - ITSM - COBIT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "IT Service Managementu" - ITSM, jmenovitě "Information Technology Infrastructure Library" - ITILu a COBITu. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

12.3.08

CONNECT! a ITIL

Měsíčník CONNECT! věnuje v březnovém čísle pozornost problematice přípravy projektu nasazení HELPDESKu. O ITIL hovoří autor příspěvku - Jakub Vencl - jako o "pomocné ruce". Po krátkém úvodu do historie ITIL se věnuje těmto dílčím tématům:
- předpoklady úspěšného průběhu projektu
- nutnost optimalizace
- Helpdesk aplikace a popůrné prostředky a
- přínosy a jejich rozpoznání.
Článek obsahuje znázornění obsahu ITIL kruhovým grafem.