ITIL - ITSM - COBIT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "IT Service Managementu" - ITSM, jmenovitě "Information Technology Infrastructure Library" - ITILu a COBITu. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

21.3.07

ICTM 2007 - tentokrát beze mne

Docela rád bych si opět poslechl přednášky svých oblíbených referentů: Šveřepy, Rokyty, Hanke a zejména svého přítele Bs. Jiřího Skály, který dokáže vždy překvapit novinkami a vzácně nezištně i svými zkušenostmi. Docela by mne zajímalo povídání ing. Hrdličkové na věčně živé téma, týkající se uplatnění ITIL v podmínkách malého či středního podniku.
Přesto jsem se letos rozhodl konferenci ICTM ze svého programu vypustit a zúčastnit se akce, na kterou jsem byl pozván jako čestný host a která je výrazněji aplikačně zaměřena. Během posledního půl roku jsem absolvoval téměř desítku odborných akcí, pořádaných IIR, Topvision, LBMS a j. a s řadou témat, nabízených na ICTM 2007 jsem se setkal. Takže, tentokrát popřeji konferenci ICTM 2007 hodně zdaru. Pokud mi pořadatelé poskytnou sborník, rád zpracuji pro svůj vzdělávací a zpravodajský portál ( v prosinci s měsíční návštěvností 300.000 přístupů ) podrobnější infomaci pro ty, kdo, podobně jako já, volili pro 28.-29.3. jinou alternativu.