ITIL - ITSM - COBIT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "IT Service Managementu" - ITSM, jmenovitě "Information Technology Infrastructure Library" - ITILu a COBITu. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

11.11.06

Management procesů - informace o akci IIR Praha

Zdokonalování managementu procesů je ve většině firem z celé řady důvodů nevyhnutelné a velmi aktuální. Implementace a inovace procesního přístupu k řízení podniků a institucí je velmi náročná a pravděpodobnost výskytu chyb s negativními dopady na obchodní, technické a ekonomické výsledky podniku je velká. Dopady mohou být v podmínkách silné konkurence často nedozírné. Know-how z oblasti managementu procesů je duševním kapitálem poradenských firem, které si ho pečlivě chrání. A proto si je třeba vážit každé aktivity, která vede k zpřístupnění know-how, k sdílení praktických zkušeností souvisejících se zdokonalováním managementu procesů. Akcí, která ( podle opublikovaného programu ), má šanci přispět k tomuto cíli, je připravovaný tréning na téma Management procesů, nabízený firmou IIR Praha v termínu 5.- 6.12. t.r. v hotelu Diplomat, Praha. Více informací o této akci najdete na adrese: www.akamonitor.cz/manproc.htm