ITIL - ITSM - COBIT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "IT Service Managementu" - ITSM, jmenovitě "Information Technology Infrastructure Library" - ITILu a COBITu. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

21.9.06

ŘÍZENÍ IT SLUŽEB DLE ITIL

Kurz na toto téma pořádá firma LBMS dne 4.10.2006 v Praze. Hlavním cílem kurzu je poskytnout ucelený úvod do problematiky ITIL se zaměřením na definování procesů potřebných pro zajištění spolehlivé dodávky a podpory IT služeb (IT Service Delivery and Support). Podle pořadatele je kurz vhodný pro ředitele a manažery IT, vlastníky procesů, vedoucí projektů, manažery jakosti a ostatní vedoucí pracovníky, kteří chtějí získat ucelenou představu o standardu ITIL a o možnostech implementace v podmínkách vlastní organizace.
Kurz bude věnován stanovení cílů, vstupů, výstupů a doporučené sekvence aktivit hlavních procesů, rolím, podílejícím se na průběhu procesu a na vymezení jejich odpovědnosti, definování vzájemných vazeb a rozhraní mezi jednotlivými procesy. Dále mají být probírány zásady pro efektivní implementaci procesu, přínosy jeho zavedení, způsoby identifikace rizik a jejich minimalizace. Na praktických příkladech mají být demonstrovány možnosti automatizace vybraných procesů s využitím technologie workflow.
Bližší informace naleznete na internetové stránce LBMS:
http://www.lbms.cz/Sluzby/ITIL.htm.