ITIL - ITSM - COBIT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "IT Service Managementu" - ITSM, jmenovitě "Information Technology Infrastructure Library" - ITILu a COBITu. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

23.9.06

Kurz "Řízení požadavků a změn"

Velmi dobře připravený dvoudenní kurz "Řízení požadavků a změn", jehož nejbližší termín konání je 9.-10.10.2006, nabízí pražská firma LBMS ( www.lbms.cz ). Kurz je zaměřen na seznámení s celým procesem řízení změn softwarových aplikací se speciálním důrazem na problematiku sběru, vyhodnocování a sledování uživatelských požadavků.
Účastníci se seznámí nejen s principy ohodnocování požadavků, analyzováním jejich závislostí a postupem řízení jejich realizace, ale také s osvědčenými přístupy vycházejícími z knihovny IT procesů ITIL.
V návaznosti na uživatelské požadavky je vysvětlen proces zpracování požadavků na změny aplikací a způsoby řízení verzí (Release Management). Jsou uvedeny možnosti využití softwarové podpory pro řízení požadavků a digitalizaci celého procesu řízení změn.
Kurz vychází svým pojetím z obsahu několika studií provedených renomovanými firmami, které prokázaly, že přibližně polovina chyb softwarových aplikací je způsobena špatným nebo nepřesným zadáním požadavků. Jde především o nedostatky ve specifikaci požadavků a v komunikaci mezi uživateli a vývojovými týmy. Kurz reaguje na skutečnost, že v porovnání s procesem formulování a řízení požadavků na softwarové aplikace se nikde jinde nestřetává tolik rozdílných zájmů jednotlivých účastníků tohoto procesu. Orientuje se na prevenci nedostatků v procesu formulace a řízení požadavků způsobujících problémy během vývoje aplikací.
Podrobnější charakteristiku kurzu jsem uvedl na stránce svého weblogu věnovaného Requirements Managementu - www.akamonitor.cz/SRM.htm.