ITIL - ITSM - COBIT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "IT Service Managementu" - ITSM, jmenovitě "Information Technology Infrastructure Library" - ITILu a COBITu. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

8.5.06

Seminář "Podnikové procesy"

Uvedený seminář se koná 19.5.2006 od 9:00 hod. na Vysoké škole ekonomické, v nové aule, Praha 3, nám. W. Churchilla 4. Podle pořadatele - ČSSI se seminář orientuje na otázky procesního řízení a modelování. Analyzuje hlavní aspekty projektů procesního engineeringu a ekonomických a dalších efektů, které jsou s těmito projekty spojeny.
Na semináři vystoupí dvě dodavatelské firmy z oboru, které představí svůj pohled na problematiku procesního řízení. Dále vystoupí dvě zákaznické firmy, které procesní řízení zavedly. Ty by měly ukázat praktickou aplikaci.
Zpestřením tématu bude vystoupení firmy Cortis Consulting zaměřené na procesní specifika veřejné správy.

Seminář je primárně určen pro pracovníky managementu zákaznických firem. Neměl by tedy být příliš technologicky orientován.
Přihlásit se můžete na portálu ČSSI nebo přímo tímto
elektronickým formulářem.