ITIL - ITSM - COBIT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "IT Service Managementu" - ITSM, jmenovitě "Information Technology Infrastructure Library" - ITILu a COBITu. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

7.5.06

Další seminář na téma ITIL

Na seminář věnovaný problematice ITIL nás tentokrát zve společnost LBMS, která v nabídce uvádí:
"cílem je poskytnout informace o ucelené, mezinárodně uznávané knihovně nejlepších postupů pro řízení IT služeb. Seminář je určen zejména pro ředitele a manažery IT a pracovníky IT oddělení odpovědné za efektivní poskytování IT služeb koncovým uživatelům a zákazníkům. Na semináři budou mimo základních informací o standardu ITIL a jeho dalším vývoji prezentovány zkušenosti s konkrétním uplatněním tohoto přístupu a představeny nástroje pro automatizaci IT procesů."
Seminář se koná 17.5.2006 v Praze v hotelu Don Giovanni
Na programu jsou přednášky:
- Co je ITIL a co přináší
- Novinky ve vývoji standardů a Best Practice pro oblast řízení informatiky ve světě i v ČR
- Jak zavádět procesy ITIL (vazby a závislosti mezi IT procesy, odkud začít, jak měřit úspěšnost)
- Výhody automatizace procesů a konkrétní zkušenosti s procesy Incident & Problem Management, Change & Release Management
- Zkušenosti s implementací ITIL
Účast na semináři je pro zaregistrované účastníky bezplatná.
Uzávěrka přihlášek je 12.5.2006.