ITIL - ITSM - COBIT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "IT Service Managementu" - ITSM, jmenovitě "Information Technology Infrastructure Library" - ITILu a COBITu. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

28.4.06

Systémy IT ukazatelů. Seminář - workshop

Blíží se termín zajímavého a užitečného semináře-workshopu, nabízeného společností "top vision", nazvaného výstižně "Systémy IT ukazatelů - definování, výběr a zavádění do praxe". Obsah workshopu má účastníkům nastínit cestu k individuálnímu systému IT ukazatelů na vzorových příkladech. Seminář - workshop se uskuteční ve dnech 17. - 18. května 2006, v Hotelu IBIS Praha Karlín.
Deklarovaná přidaná hodnota workshopu:

- mix výkladu problematiky a praktického procvičení na konkrétních příkladech
- praktické rady pro výstavbu vlastního systému IT ukazatelů
- ucelený pohled na problematiku ukazatelů v IT - doporučení z praxe
Workshop je zajímavý nejen obsahem, ale i obsazením zkušenými odborníky. Workshop povedou:
- Tomáš Hrůza, ITSM Senior Consultant , HEWLETT-PACKARD s.r.o.
- Jiří Skála, Senior Business Consultant , LogicaCMG s.r.o.
Základní témata:

- Možnosti vytváření systému IT ukazatelů od představy po realizaci
- Návrh architektury IT ukazatelů – možné cesty
- Vstupní impulsy pro zavádění měření kvality IT služby
– vhodný design systému IT ukazatelů
- Výběr a tvorba IT ukazatelů
- Zavádění a implementace systému IT ukazatelů
- Controlling a reporting v rámci systému IT ukazatelů
Podrobnější informace o obsahu workshopu najdete na webové stránce pořadatele.
O své poznatky získané během účasti na workshopu se, jako vždy, stručně podělím na stránce tohoto weblogu.