ITIL - ITSM - COBIT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "IT Service Managementu" - ITSM, jmenovitě "Information Technology Infrastructure Library" - ITILu a COBITu. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

5.4.06

Management smluv v IT

Ve dnech 22. - 23. března 2006 se v Praze uskutečnil 2-denní seminář věnovaný tématu, které bylo, je a bude stále aktuální: "Management smluv v IT". O své zkušenosti se podělili:
- JUDr. Martin Maisner, ROWAN LEGAL
- Ing. Miroslav Hübner, MBA, Pražská energetika, a.s.
- Ing. Vladimír Větrovský, CSc., HEWLETT-PACKARD s.r.o.
Co sliboval pořadatel semináře "topvision" účastníkům?
Přidanou hodnotu semináře mělo tvořit:
- Předání informcí, které mohou složit jako impulsy pro vyjednáání podmínek SLA
- Zlepšení předpokladů pro sestavování kvalitních smluv
- Získání syntetického pohledu na problematiku smluv:
z právního hlediska, z pohledu uživatele i z pohledu poskytovatele IT služeb
- Příležitost k prodiskutování novinek v předmětné oblasti
Jak to dopadlo?

JUDr. Martin Maisner, ROWAN LEGAL ve své přednášce spojil dvě dílčí témata:
- Smluvní právo, formulace smluv, projednávání smluv
- Smlouva jako dvoustranný právní úkon – co musí vědět IT manažer
Předmětem pozornosti přednášky bohatě podporované vhodně volenými slajdy bylo:
Zvláštnosti smluv v IT, Obsah smlouvy, Nejobvyklejší typy smluv v oblasti IT,Licenční smlouva, Smlouva o dílo, Implementační smlouva, Autorské dílo, Outsourcing, Smlouvy o poskytování služeb, Taktiky jednání o smlouvách, Řešení sporů a nestandardních sitací.
Ing. Miroslav Hübner, MBA, z Pražské energetiky, a.s.nazval svoji přednášku "Jak přežít?"

Přiblížil účastníkům následující otázky:
- Jak se dají projekty v ICT definovat, změřit a posléze i smluvně ujednat
- Jaké používáme v ICT typy smluv (očima CIO)
- Předpoklady úspěchu smluvního vztahu- Práva a povinnosti
- Jak řídit smluvní vztah
- Největší rizika
Ing. Vladimír Větrovský, CSc., HEWLETT-PACKARD s.r.o. se věnoval tématu:"Outsourcingová smlouva – zkušenosti z praxe"

Do přednášky zahrnul:
Obsah outsourcingové smlouvy
- Terms and Conditions
- Scope of Work
- SLA
- Cena, SLC, ARC/RRC
- Stroje (Hardware)
- Software
- Smlouvy
- Personál
Konstrukce smlouvy ve složité organizaci (např. mezinárodní smlouva)
Formální dohody mimo vlastní smlouvu (Provozní příručka, bezpečnostní směrnice apod.)
Seminář na aktuální téma účastníkům přinesl přesně to co organizátor slíbil. Ukázalo se, že je to opravdu vděčné téma, které láká jak pořadatele, tak účastníky.