ITIL - ITSM - COBIT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "IT Service Managementu" - ITSM, jmenovitě "Information Technology Infrastructure Library" - ITILu a COBITu. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

15.3.06

Seminář OMNICOMu Slovakia

Mezi návštěvníky weblogu je velké procento přátel ze Slovenska. Cituji informaci, kterou jsem obdržel od ředitele OMNICOMu Slovakia:
"Spoločnosť OMNICOM Slovakia s.r.o. organizuje v týždni 3-7.apríla 2006
seminár "Úvod do ITIL", ktorý sa bude postupne konať vo vybraných krajských mestách SR.
Cieľom semináru je pomôcť sa zorientovať v problematike ITIL/ITSM tej časti odbornej verejnosti, ktorá ešte len hľadá základné informácie z tejto oblasti, a to najmä z regiónov SR. Účastníci semináru budú oboznámení so základmi prístupu ITIL k riadeniu IT služieb (ITSM) a budú im predstavené
služby spoločnosti OMNICOM v oblasti ITIL/ITSM.
Seminár sa bude konať v nasledovných termínoch a lokalitách:
3.4.2006 KOŠICE Hotel Slovan
4.4.2006 POPRAD Hotel Satel
5.4.2006 ŽILINA Hotel Grand
6.4.2006 BANSKÁ BYSTRICA Hotel Lux
7.4.2006 BRATISLAVA Hotel Dukla
Seminár je určený pre CIO, IT manažérov, pracovníkov IT oddelení a zástupcov top-managementu zodpovedných za efektívne využívanie svojich IT oddelení. Účasť ostatných záujemcov je možná ak ostanú voľné miesta. Účasť na seminári je bezplatná." Konec citátu. Více se dozvíte na:
http://www.itsm.sk/sk/00_news/popiska_form-uvoditil.htm