ITIL - ITSM - COBIT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "IT Service Managementu" - ITSM, jmenovitě "Information Technology Infrastructure Library" - ITILu a COBITu. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

29.11.05

Podnikové procesy - knižní novinka GRADY

GRADA přinesla na předvánoční trh novinku s názvem "Podnikové procesy" a s podtitulkem "Procesní řízení a modelování". Napsal ji Doc. Ing. Václav Řepa, CSc.
V tomto okamžiku se teprve pouštím do studia knihy, pro mohu uvést pouze nahlédnutí do struktury obsahu:

- 1. Podnikové procesy
- 2. Metodiky procesního reengineeringu
- 3. Projekty reengineeringu procesů
- 4. Základní náležitosti modelování procesů
- 5. Metody a techniky modelování podnikových procesů
- 6. Standardy pro modelování podnikových procesů
- 7. Základní principy a pravidla metodik vývoje informačního systému
- 8. Analýza podnikových procesů v kontextu vývoje informačního systému
- 9. Metodický postup modelování podnikových procesů
- 10. Jednotlivé fáze postupu analýzy podrobneji
- 11. Technika modelování procesů PDT (Process Diagram Technique)
- Příloha 1: Případová studie použití metodiky modelování a analýzy podnikových procesů
- Příloha 2: Přehled nástrojů pro modelování podnikových procesů
Napíšete si o ní Ježíškovi? Já už ji mám k Mikuláši!

Můj první dojem: nebudete se nudit!