ITIL - ITSM - COBIT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "IT Service Managementu" - ITSM, jmenovitě "Information Technology Infrastructure Library" - ITILu a COBITu. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

24.4.05

ITIL na českém webu

Na webové stránky s přehledným úvodem do ITIL v pojetí firmy OMNICOM jsem již upozornil. Zajímavý může být stručný pohled na to, jak chápou ITIL ve firmách LBMS a AIT.
Pojetí LBMS najdete na adrese:
http://www.lbms.cz/Reseni/Tema/ITIL.htm
Pojetí firmy AIT na adrese:
http://www.ait.cz/produkty/itil.htm
Program vzdělávání firmy HP na téma ITSM / ITIL najdete na adrese:
http://www.hp.cz/skoleni/katalog.php?o=2
Stále ještě je český web poměrně chudý na ucelenější pojednání o ITIL. Převažují nabídky školení a služeb pro ITIL - většinou na úrovni osnov. Vyjímkou jsou právě stránky OMNICOMu, jejichž obsah posloužil celé řadě lidí k prvnímu seznámení s ITSM / ITIL.
To je také důvod, proč velká část odkazů, které zařazuji do tohoto weblogu, směřuje na stránky v cizím jazyce, které jsou méně skoupé na podrobnější know-how k ITIL.