ITIL - ITSM - COBIT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "IT Service Managementu" - ITSM, jmenovitě "Information Technology Infrastructure Library" - ITILu a COBITu. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

16.3.05

IT v ohrožení - článek v Business Worldu

Pod názvem "IT v ohrožení" a s podtitulkem "Jaká jsou rizika plánování kontinuity provozu ICT v běžné firmě" se zamýšlí Jiří Lukáš nad některými riziky a úskalími, která se objevují až po implementaci procesů a systémů v rámci havarijního plánu ICT ( jehož součástí je i zajištění kontinuity provozu ICT - včetně plánu na obnovu dat při totálním výpadku v důsledku mimořádné události).