ITIL - ITSM - COBIT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "IT Service Managementu" - ITSM, jmenovitě "Information Technology Infrastructure Library" - ITILu a COBITu. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

12.12.04

COBIT pomáhá implementaci ITIL

Ke znojemské konferenci uspořádané nedávno na téma "IT Governance - Pokročilé přístupy k řízení a správě informatiky" se ještě vrátím ucelenějším pohledem. Jednu informaci uvádím v předstihu. V přednáškách a v odborných pojednáních se vyskytují fundované charakterstiky ITIL i COBITu. Leckde nacházíme i náročně vypracované srovnání obou přístupů. Ve Znojmě však zazněl příspěvek Tomáše Hrůzy, který šel ještě dále. Autor se věnoval vztahu ITIL a COBIT v konkrétních podmínkách a tak říkajíc "v akci". Charakterizoval způsob, jakým COBIT pomohl najít způsob implementace ITIL. Cituji z anotace přednášky ve sborníku: "... Odpověď na otázku jakým způsobem lze ITIL procesy implementovat a vylepšovat nám pomáhá metodika COBIT. Zde lze čerpat již při vyhodnocení stávajícího stavu, určit existující slabá místa, stanovit priority pro implementaci - postupu implementace, pomoc definovat Key Performance Indicarors a v neposlední řadě napomáhá i samotným vlastníkům procesů při jejich vyhodnocování a vylepšování." ( konec citátu). Přednáška jako celek při tom v žádném případě nevyzněla v neprospěch ITIL. Demonstrovala komplexní přístup, využívající v jednom velkém projektu to nejcennější z ITIL i z COBITu. Znojemská konference se i v řadě dalších témat vyznačovala velmi rozumným spojením alternativních přístupů. V některé z příštích zpráv v tomto weblogu uvedenu odkaz na připravovanou www stránku s komplexní charakteristikou konference. Myslím, že ISACA CRC dokázala připravit konferenci, která byla nejen přátelským setkáním, ale i velmi cenným zdrojem pozoruhodně prezentovaných poznatků.