ITIL - ITSM - COBIT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "IT Service Managementu" - ITSM, jmenovitě "Information Technology Infrastructure Library" - ITILu a COBITu. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

15.11.10

Konference Cloud Computing 2010

Všechno nasvědčuje tomu, že Cloud Computing a mobilní komunikace budou dvě základní tendence v rozvoji aplikace ICT v nejbližších letech. Start Cloud Computingu je poměrně ostrý. Když jsem počátkem roku 2009 zřizoval na svém portálu odborný weblog věnovaný Cloud Computingu, vzbuzoval jsem u mnohých kolegů na univerzitě údiv. Stačily necelé dva roky a Cloud Computing se stal tématem dne v každé větší firmě.
Proto lze uvítat aktivitu české firmy 4U SUPPORT s.r.o., která se rozhodla uspořádat konferenci věnovanou Cloud Computingu a dát tak příležitost k setkání odborníků firem, institucí a škol. Téma konference oslovilo řadu partnerských firem a řadu medií.
Termín konání konference je 1. prosince 2010.
Místem konání konference bude Hotel Diplomat v Praze.
Odborným garantem konference je Tomáš Přibyl.
Domovská stránka konference je:
http://www.konferenceit.cz/index.html
Podrobný program konference a další informace lze nalézt na webu na adrese: http://www.konferenceit.cz/html/cc_10.html
Cloud computing je na Internetu založený model vývoje a používaní počítačových technologií.[1] Lze ho také charakterizovat jako poskytování služeb či programů uložených na serverech na Internetu s tím, že uživatelé k nim mohou přistupovat například pomocí webového prohlížeče nebo klienta dané aplikace a používat prakticky odkudkoliv. Uživatelé neplatí (za předpokladu, že je služba placená) za vlastní software, ale za jeho užití. Nabídka aplikací se pohybuje od kancelářských aplikací, přes systémy pro distribuované výpočty, až po operační systémy provozované v prohlížečích, jako je například eyeOS, Cloud či iCloud“ – definice podle Wikipedie.cz.
Názvy přednášek:
Cloud Computing od A do Z.
Cloudy v reálném světě.
Cloud platforma pro tvorbu globálně provozovaných a škálovatelných aplikací.
Cloud computing - reálná aplikace v ČR.
Právní aspekty používání cloudů.
Produkty řady Microsoft Office v cloudu.
Řízení v cloudu.
Cloud Computing bezpečně.
Sestava přednášejících slibuje kvalitní vysokou odbornou úroveň:
Tomáš Přibyl, publicista a garant konference
Karel Macháček, IBM Česká republika
Dalibor Kačmář, Microsoft s.r.o.
Ing. Martin Záklasník, PhD., T-Systems ČR
JUDr. Josef Donát, Rowan Legal
Aleš Růžička, Microsoft s.r.o.
O čem bude na konferenci hovořeno:
Základní informace o cloudech. Proč vůbec vznikly? Jak skutečně fungují? Mýty a předsudky. Představení základního názvosloví. K čemu všemu (a jak) se dnes dá využívat Cloud Computing? Kde nachází největší uplatnění, kde naopak ještě potřebuje „dozrát“? Jaké jsou největší přínosy cloudů? Zkušenosti z využití v ČR. Optimální přizpůsobení IT infrastruktury dynamickým potřebám podniku. Obchodní model cloud computingu. Jak řídit provoz v cloudu? Jak měřit výkonnost a spolehlivost? Jak mít neustále kontrolu nad vším, co se v cloudu nachází nebo děje? Jsou obavy z bezpečnosti cloudu oprávněné? Jde o reálné zhodnocení situace nebo jen předsudky? Jaké jsou bezpečnostní možnosti a technologie?
Dále bude představena platforma Windows Azure jako typického představitele služeb PaaS, zkušenosti a ukázky praktického nasazení a provozu aplikací využívajících Windows Azure. Bude uveden příklad realizace požadavků zákazníka. Budou podány informace o Microsoft Online Services a Microsoft Office 365 jako představitele služeb SaaS. Budúu představeny ukázky praktického nasazením a provozu řady Microsoft Office 365.
Mediálními partnery konference jsou e-magazín Svět hardware (www.svethardware.cz), vydavatelství CCB, a Vydavatelství Parol s.r.o.
Další informace jsou k dispozici na webu pořadatele.