ITIL - ITSM - COBIT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "IT Service Managementu" - ITSM, jmenovitě "Information Technology Infrastructure Library" - ITILu a COBITu. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

1.2.09

ITIL V3 a její vztah k IT Governance

Především se omlouvám za prodlevu v aktualizaci obsahu stránky. Měl jsem trochu jiné starosti, ale článek Vladimíra Kufnera v prosincovém čísle časopisu CONNECT!  nemohu nechat bez povšimnutí. Ve svém příspěvku rozebírá autor poslední verzi ITIL  V3 a její vztah k ITG. Hodnotí současný stav ITG ve světě a v ČR a komentuje přidanou hodnotu. V závěru článku navrhuje jak ITG implementovat. Z obsahu vybírám  alespoň několik titulků:

- Různá pojetí ITG

- Vazby ITIL V3 na ITG

- Nejčastější odkazy ITG

- Generické prvky ITG v publikacích

- Service Strategy - použité koncepty

- Service Design

- Service Transition

- Jak je to s využitím konceptu ITG ve světě a v ČR

- Za co ITG odpovídá

- Kdo řídí ITG

- Přidaná hodnota ITG v ITIL V3

- Jak implementovat ITG.