ITIL - ITSM - COBIT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "IT Service Managementu" - ITSM, jmenovitě "Information Technology Infrastructure Library" - ITILu a COBITu. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

30.3.08

Jak využít provázanost SOA a ITIL

Březnové číslo časopisu ITSystems obsahuje zajímavý článek autorů J. Mikšů aj. Soboty s názvem „Využíváte synergie SOA a ITIL?“ V úvodu čteme: „…nastává…období, kdy bude cílem v širokém měřítku prokázat skutečné přínosy z nasazení SOA principů. … Vznik SOA má své jasné cíle. Zásadní chybou by však bylo ignorovat i celkový kontext změn v prostředí IT služeb, k jejichž koncepčnímu řízení výrazně přispívá nová verze ITIL.“
V textu se autoři snaží odpovědět na otázku:„ Jak provázanosti přístupů SOA a ITIL využít?“
Text je doplněn dvěma schématy:
- SOA v kontextu životního cyklu služeb dle ITIL a
- Kompozice služeb dle SOA tvoří užitek a doplněním záruk vzniká IT služba s přidanou hodnotou.

Názvy částí článku:
- Aplikace jako stavebnice
- Největší synergie při návrhu
- Zavedení vyžaduje koordinaci
- Efektivnější využití nákladů
- Dlouhodobé strategie a rychlá vítezství.