ITIL - ITSM - COBIT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "IT Service Managementu" - ITSM, jmenovitě "Information Technology Infrastructure Library" - ITILu a COBITu. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

12.3.08

Business World a ITIL

Redakce měsíčníku Business World připravila v březnovém čísle příjemné překvapení pro přiznivce ITIL. Nabídla prostor hned čtyřem známým autorům: Jaromíru Sveřepovi, Rudolfu Slabovi, Vladimíru Kufnečrovi a Robertu Krajčovi.
J. Sveřepa označil svůj článek názvem "Boj s procesy v ITIL". Mezitulky: vazby mezi IT procesy, Příklad: proces řízení incidentů, specifické požadavky na automatizaci, doporučený postup zavádění procesů ITIL a volba platformy pro automatizaci.
R. Slaba se věnuje tématu "ITIL: Platforma pro outsourcing a řízené ICT služby". Akcentuje význam Configuration Managementu, jako prvku ITSM, na kterém jsou ostatní procesy závislé.
V. Kufner a R. Krajča svůj vstup orientují na "Kvalifikace pro ITIL v3". Probírají kvalifikační schéma pro ITIL, 4 moduly způsobilosti a prezentují graf přibližující "Kreditní systém ITIL v3."
Zvýšení informovanosti o ITIL mezi manažéry podniků a institucí je jednou z cest k vyšší účinnosti aktivit souvisejících s implementací ITIL. Redakce BW proto patří dík za cennou iniciativu.