ITIL - ITSM - COBIT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "IT Service Managementu" - ITSM, jmenovitě "Information Technology Infrastructure Library" - ITILu a COBITu. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

12.10.07

Co má společného BTO, SOA a ITIL v3

"Solution News" ( více viz minulá zpráva ) obsahuje rovněž článek s výše uvedeným názvem. Nová verze ITIL, ITIL v3, neboli ITIL refresh přináší rozšíření hlavně v oblastech porozumění a podpory byznysu a jeho požadavků, oblasti správy životních cyklů IT služeb, zaměření na shodu s mezinárodně uznávanými a platnými normami a důraz na správu služeb SOA. V článku Antonína Lišky, konzultanta HP, se hovoří o zvyšování obchodních přínosů, vyladěné výkonnosti a k konkrétních nástrojích. Článek doplňuje schéma "Překrytí ITIL v3 a BTO".