ITIL - ITSM - COBIT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "IT Service Managementu" - ITSM, jmenovitě "Information Technology Infrastructure Library" - ITILu a COBITu. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

4.8.07

„Správa požadavků“ v studijním plánu manažerské informatiky na VŠ

Upozorňuji na článek, uveřejněný na portálu www.akamonitor.cz/SRM.htm.
Text je částí podrobnějšího pojednání, které je publikováno ve sborníku Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky v Praze, pod názvem: „Pojetí a poslání předmětu „správa požadavků“ v studijním plánu manažerské informatiky na VŠMIE.“Jednou z prvních VŠ v ČR, kde se správa požadavků ( SP ) vyučuje jako samostatný předmět je Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky v Praze . Ani na předních zahraničních VŠ dosud nelze hovořit o nějaké tradici. Ze strany VŠMIE jde o projev pochopení významu multidisciplinárního, komplexního, systémového a systematického přístupu k životnímu cyklu požadavků, zahrnujícímu technická a netechnická hlediska. Vědomí potřeby zvýšit pozornost poznatkům, které umožní studentům pochopit věci v souvislostech, mne vedlo k rozhodnutí, přijmout před rokem nabídku vedení VŠMIE a ujmout se předmětu nazvaného „správa požadavků“.
Pestrost motivů vzniku požadavků, pestrost situací, za kterých vznikají, široká množina účastníků procesu a s tím související mimořádné nároky na kvalitu komunikace, směsice využívaných nástrojů, metod a technik, to a další skutečnosti opravňují tvrzení, že se vyplatí věnovat této moderní disciplině mimořádnou pozornost.