ITIL - ITSM - COBIT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "IT Service Managementu" - ITSM, jmenovitě "Information Technology Infrastructure Library" - ITILu a COBITu. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

18.7.07

Personal Development Paths - ITIL

V našich krajích se často stává, že systematickému přístupu k odborné přípravě pracovníků a manažérů, kteří přicházejí, nebo by měli přicházet, na různých úrovních, do styku s projektem implementace ITIL v podniku či instituci, nevěnujeme dostatečnou pozornost. Dúvody mohou být různé. Jedním z nich bývá malý přehled o okruhu nezbytných znalostí pro jednotlivé profese. Druhým, který na první navazuje, bývá zcela náhodné řazení kurzů, kterými pracovníci prochází. V anglicky mluvících zemích tomu říkají absence "Personal Development Paths", ukazující logickou návaznost poznatků z jednotlivých poznatkových okruhů pro konkrétní profese. Určitým vodítkem může posloužit přehledná tabulka, kterou připravila pro svoje kurzy firma Pink Elephant.
Tabulku firma uvádí slovy - cituji:
"Ever considered taking a specific PinkElephant course, but weren’t sure whether it was appropriate for you? Check out our Personal Development Path chart. Simply match the position you hold within your organization to our list of courses and certifications. We’ve indicated (with a ) which courses we consider mandatory for your role. We've also illustrated (with a ) which courses will assist in complementing your knowledge. ".
Myslím, že nebude bez zajímavost, podívat se jak jsou klasifikovány profese, jak jsou uspořádány do menších tématických skupin a jak jsou zařazeny do tří úrovní:
- Foundation Level Certification
- Practitioner Level Certification
- Management Level Certification
Názvy kurzů nejsou sice příliš podrobné, ale k jejich obsahu se lze na webu Pink Elephant dopracovat v jiné části portálu.
Tabulku najdete na portálu Pin Elephent. Dostanete se na ní volbou "View Personal Development Path" z TÉTO adresy.