ITIL - ITSM - COBIT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "IT Service Managementu" - ITSM, jmenovitě "Information Technology Infrastructure Library" - ITILu a COBITu. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

2.4.07

IT Services – definování a kalkulace IT služeb

Ve dnech 17. a 18. dubna 2007 nám společnost "topvision" nabízí zajímavý a užitečný komplet poznatků. Na semináři v Hotelu Crowne Plaza v Praze, je budou prezentovat pánové:
- Petr Přibyslavský, vedoucí oddělení řízení úrovně služeb ICT, ČEZ, a.s.
- Jiří Skála, Managing Consultant, Simac Business Consulting s.r.o.
- Luděk Soukup, Senior Project Manager IS, Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
Na semináři se
- dozvíme jak správně definovat a popsat IT služby,
- naučíme se používat nástroje pro kalkulaci nákladů IT služeb a jejich vyjádření ve formě cen.
- po absolvování semináře budeme umět rozlišovat mezi různými IT Services.
- seznámíme se s „cost-drivery“ v rámci IT oddělení a s možnostmi úspor nákladů.
Seminář je rozdělen do dvou bloků:
1. den - Praktické zkušenosti v definování a kalkulaci IT služeb
2. den - IT cost model - použití metod ABC a ABB pro realizaci nákladů IT
Z bohatého programu vybírám dílčí témata, která mne v programu zaujala nejvíce:
- Definování a kontrola rozsahu a kvality služby
- Hloubka a šíře popisu služeb
- Monitoring a reporting rozsahu a kvality služeb
- Vazba katalogu služeb a smlouvy
- Transparentnost nákladů na IT služby
- Cost drivery
- Kalkulace a přiřazení nákladů a cen k službám
- Nákladová analýza IT služeb
- Řízení a organizace procesu SLM
- Náklady na CAPEX, OPEX - plán a skutečnost
- Řízení nákladů IT služeb podle ITIL, konstrukce nákladových modelů a jejich typy
- Praktická ukázka vytvoření jednoho nákladového modelu podle konkrétního zadání
- Praktická ukázka používání nákladového modelu na konkrétním příkladě
- Způsoby stanovování ceny IT služeb podle ITIL, vztah mezi náklady, cenou a kvalitou služby Seminář je podle organizátorů určen IT manažerům, vedoucím a odborným pracovníkům IT oddělení, oddělení IT Service Managementu a controllingu IT.
Podrobný program semináře a detailní reference o přednášejících jsou uvedeny na webu na adrese: ZDE-ZDE