ITIL - ITSM - COBIT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "IT Service Managementu" - ITSM, jmenovitě "Information Technology Infrastructure Library" - ITILu a COBITu. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

10.1.07

Odpověď na vaše otázky

Obdržel jsem několik e-mailů s dotazy ohledně vztahu portálu AKA MONITOR k "itSMf CZ" a vůbec jak to bude s odborným weblogem věnovaným ITSM/CoBIT/ITIL dále. Zde je moje odpověď:
a) obsahu weblogu se míním věnovat i nadále. Během druhého pololetí jsem musel věnovat hodně času dvěma tématům: "Správa sw požadavků" ( SW Requirements Development and Management ) a "informačnímu managementu". Souviselo to se startem mé spolupráce s Vysokou školou manažérské informatiky a ekonomiky v Praze a s moji účastí v přípravě inovace výuky IM na ZČU v Plzni. Pro obě témata jsem vytvořil smostatné odborné weblogy, které jsou tomuto weblogu tématicky velmi blízké. Vzhledem k tomu, že základ obou témat byl již položen, vrátím se k tématu ITIL/ITSM.
www.akamonitor.cz/SRM.htm a www.akamonitor.cz/IM.htm.
b) pokud jde o vztah AKA MONITORu k nedávno založené české pobočce sdružení "itSMf CZ", je situace trochu složitější. Jak víte, mohli jste na tomto weblogu sledovat celou přípravu na založení české pobočky. Přesto se mi dosud nepodařilo uspět se svoji nabídkou spolupráce. Problematice ITSM se přirozeně budu i nadále věnovat, ale pro informace o dění v itSMf CZ si budete muset chodit přímo na portál sdružení.
Pokud by se něco změnilo, poznáte to snadno, pokud budete i nadále patřit k několika stovkám lidí z ČR a SR, kteří pravidelně můj weblog navštěvují.
Přeji všem návštěvníkům AKA MONITORU hodně úspěchů v roce 2007!
Arnošt Katolický.