ITIL - ITSM - COBIT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "IT Service Managementu" - ITSM, jmenovitě "Information Technology Infrastructure Library" - ITILu a COBITu. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

4.5.06

Zjišťování, hodnocení a snižování IT nákladů

IT náklady II. - Zjišťování, hodnocení a snižování IT nákladů
Trening nabízení IIR. 16. - 17. května 2006, hotel Diplomat, Praha
Časy, kdy ke zdůvodnění investic do IT stačila mobilizační přednáška o pokrokovosti moderních technologií, jsou ty tam. Náklady IT jsou stále více předmětem pozornosti managementu firem vyžadujících transparentnost IT nákladů co do struktury a původu. Stále více jsou vyžadovány rozbory opodstatněnosti a možnosti optimalizace nákladů. Nezbývá nic jiného, než se urychleně naučit vyhodnocovat skutečné Total Costs of Ownership a to nejlépe formou projektu. Potřeba poznání metod evidence nákladů ve vazbě na přehled výkonů se stává samozřejmostí. Nabízený trénink slibuje poskytnout informace o tom, jak systematicky popsat IT procesy a výkony a jak odhalit potenciály úspor jako základ pro interní zúčtování IT výkonů ve firmě!
Témata treningu:

- metody a nástroje výpočtu nákladů na IT
- řízení a snižování nákladů

- kalkulace procesních nákladů
- SLA & outsourcing

– efektivita a optimalizace IT nákladů
- Vztah informační kvality k IT
- TCO – základní koncepce a fáze vyhodnocení
- Zúčtování výkonů. Vyhodnocení nepřiměřených nákladů

Obsah tréninku je rozdělen do dvou částí: teoretické a praktické. Těžiště je v praktické části.
Obecná teoreticko-metodická část se bude týkat:
- modelů TCO a souvisejících pojmů
- příkladů TCO v praxi
- role TCO v managementu IT?
- výběru modelu TCO
Praktická část je rozdělena do 3 workshopů, zaměřených na:
- příklad výpočtu TCO pro firmu

- praktické návody pro evidenci a přiřazování nákladů na IT
- kalkulaci procesních nákladů pro oblast IT
- správné zúčtování výkonů dle původce
- vyhodnocení zdrojů nepřiměřených nákladů na IT. Snižování nákladů
- systematické snižování nákladů v oblasti IT na příkladu firmy

K řešení zadání bude přistupováno projektově a výsledky jednotlivých projektů budou předmětem diskuse.
Co účastníkům trénink přinese
:
- Naučí se provádět výpočty TCO
- Dozví se, jak pracovat s kalkulací výkonů a procesních nákladů
- Poznají, jak správně provádět zúčtování výkonů dle původce
- Osvojí si, jak identifikovat zdroje Vašich nepřiměřených nákladů
- Získají informace, kde objevit potenciály ke snižování nákladů v oblasti IT
Tréning je určen ředitelům IS/ICT oddělení, manažerům a supervizorům IT služeb a dalším firemním specialistům, kteří zodpovídají za plánování, řízení a kontrolu investic včetně nákladů na zpracování dat.
Více se o akci dozvíte na adrese:

www.konference.cz/it.cfm