ITIL - ITSM - COBIT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "IT Service Managementu" - ITSM, jmenovitě "Information Technology Infrastructure Library" - ITILu a COBITu. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

5.5.06

Moderní databáze 2006

Společnost KOMIX s.r.o. pořádá pod záštitou ISACA Czech Republic Chapter, 21. ročník pravidelné konference MODERNÍ DATABÁZE, která proběhne ve dnech 30.–31. května 2006 v Legner hotelu v Jevanech. Hlavním tématem letošního ročníku bude "Moderní architektura informačních systémů". Zaměření konference:
- Současné trendy v architekturách informačních systémů
- Nebezpečí kyberprostoru
- Práce s inteligentními dokumenty
- Případové studie velkých projektů
Konference je určena zájemcům o hlavní trendy vývoje informačních systémů, všem těm, kdo se připravují na tvorbu či změnu IS, popř. rozhodují o nákupu IT technologií. Obsahová náplň konference může zaujmout nejen informatiky, ale i manažery zodpovědné za koncepci informatiky ve firmě.
Úvodní přednášky budou věnovány databázové architektuře a jejím současným trendům, uvodu do tajů kyberprostoru, nebude chybět podpora XML v databázích DB2. Přednášející se budou věnovat práci s inteligentními dokumenty a podpoře provozu IT. Druhý den zahájí pravidelná přednáška právníka, dále se jednání zaměří na bezpečnost informačních systémů či případovou studii významného projektu.
Kromě úvodních prezentací přednášejících z vysokých škol vystoupí i zástupci společností Amos Software, Borland, Computer Associates, DNS, IBM, KOMIX, Software AG a Ústav státu a práva se svými případovými studiemi vybraných projektů.