ITIL - ITSM - COBIT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "IT Service Managementu" - ITSM, jmenovitě "Information Technology Infrastructure Library" - ITILu a COBITu. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

13.4.06

Příprava založení itSMF Czech Republic

V jedné z minulých zpráv jsem poskytl informaci o tom, že byly zahájeny přípravné práce na založení lokální pobočky itSMF. Mám několik dobrých zpráv:
- přípravný výbor založený v prosinci loňského roku intenzivně pracuje na založení české národní pobočky itSMF, jejíž oficiální název bude itSMF Czech Republic,
- žádost o registraci spolu se stanovami sdružení byla podána 24.3. t.r. a přípravný výbor očekává každým dnem výsledek,
- během krátké doby bude zprovozněn webový portál na adrese http://www.itsmf.cz, který bude obsahovat znění stanov itSMF CR, podmínky členství, strukturu členských poplatků, podrobnou specifikace služeb poskytovaných členům, termín první valné hromady atd.
Informace o itSMF a jeho mezinárodních aktivitách lze nalézt na http://www.itsmf.com.
Podrobnější informace vyjde v nejbližším čísle časopisu Systémová integrace
Tématu české pobočky itSMF bude věnován příspěvek na červnové konferenci SI 2006 ( ČSSI )
Aktuální informace budete nacházet průběžně i na stránce tohoto weblogu.