ITIL - ITSM - COBIT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "IT Service Managementu" - ITSM, jmenovitě "Information Technology Infrastructure Library" - ITILu a COBITu. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

19.4.06

Kurz Řízení IT služeb dle ITIL

LBMS nabízí „Kurz Řízení IT služeb dle ITIL“. Koná se 10. května 2006.
Cituji z nabídky:
“Hlavním cílem kurzu je poskytnout ucelený úvod do problematiky ITIL se zaměřením na definování procesů potřebných pro zajištění spolehlivé dodávky a podpory IT služeb (IT Service Delivery and Support), včetně cílů, vstupů, výstupů a aktivit každého procesu. Dále je objasněno stanovení rolí a jejich odpovědností v rámci procesů; definování vzájemných vazeb a probráno rozhraní mezi jednotlivými procesy. Kurz probírá zásady pro implementaci procesů, včetně specifikace přínosů každého z nich, identifikuje související rizika a diskutuje možnosti, jak jim předcházet. Na praktických příkladech jsou demonstrovány možnosti implementace vybraných procesů s využitím workflow nástrojů pro jejich automatizaci. Účastníci tak mají možnost realisticky posoudit možné přínosy zasazení ITIL do praxe a získají představu o efektivním způsobu implementace. Kurz je určen pro ředitele a manažery IT, vlastníky procesů, vedoucí projektů, manažery jakosti a ostatní vedoucí pracovníky, kteří chtějí získat ucelenou představu o standardu ITIL a o možnostech implementace v podmínkách vlastní organizace.“ Svoji stručnou reportáž z kurzu uvedu v tomto weblogu." Konec citace z nabídky.
Další informace získáte na adrese: http://www.lbms.cz/Sluzby/ITIL.htm