ITIL - ITSM - COBIT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "IT Service Managementu" - ITSM, jmenovitě "Information Technology Infrastructure Library" - ITILu a COBITu. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

5.3.06

Řízení pomocí doporučených postupů

Pod uvedeným názvem uveřejnil týdeník ComputerWorld v čísle 7/06 článek věnovaný doporučeným postupům a jejich metodikám. S mezititulky "O co jde?" a "Volba metodiky" se autorka článku snaží odpovědět na otázky týkající se vzájemné kompatibility, pravděpodobných přínosů a očekávání pro rok 2006. Odpovědi se částečně opírají o citované názory zahraničních odborníků. Je zdůrazněn význam SLM pro zavedení postupů určených pro interakci IT se zákazníky. V článku nejsou uvedeny žádné přavratné informace. Mne upoutala prognóza, která očekává širší uplatnění kombinace ITILu a CoBITu v jedné organizaci. Myslím, že stojí za to si článek přečíst.