ITIL - ITSM - COBIT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "IT Service Managementu" - ITSM, jmenovitě "Information Technology Infrastructure Library" - ITILu a COBITu. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

13.3.06

ITIL v podání TopVision

Ve svém dopise vedení TopVision jsem vyjádřil politování nad tím, že nemám možnost zahrnout do svého monitoringu novinek v oblasti ITSM/ITIL akce této organizace. Následně jsem obdržel CD se záznamem přednášek, které zazněly na prosincové konferenci věnované ITIL. Obsah CD studuji. Na akce TopVison nejsem jako reportér zván a studium obsahu z CD nemůže nahradit osobní účast na konferenci, neboť ne všichni přednášející věnují stejnou péči prezentaci určené pro sborník. Přesto mohu již nyní prohlásit jedno: je dobře, že si vedle ITIL Fóra pořádaného IIR mají zájemci možnost vyslechnout i trochu jiné podání vyvíjejícího se know-how k problematice implementace ITIL. Věřím tomu, že připravovaný 2. ročník konference věnované ICTM (OMNICOM s ČVUT ) bude další alternativou.
Abych přiblížil důvody svého tvrzení, uvádím výběr dílčích témat, která upoutala moji pozornost v obsahu CD získaného od TopVision:
- Proč tolik standardů/metodik? Jak se to dá využít v praxi?
- ITIL Refresh (plánovaná aktualizace ITIL V3.0)
- Vazba IT služeb na business procesy a adaptibilita IT z pohledu potřeb
- Capability Maturity Model (CMM) – měření zralosti procesů
- Jak vyhodnocovat stav před a po zavedení ITIL
- Měření výkonnosti IT oddělení s pomocí ITIL
- Řízení projektu zavádění ITIL do praxe
- Částečná vs. komplexní implementace důvody, výhody x nevýhody
- Realistická očekávání od zavedení ITIL a indikátory průběhu implementace
- SLA – zákaznická orientace IT oddělení
- Service Catalogue a SLA. „Společný jazyk“ IT a zákazníků.
- Fungující Service Desk – nástroj k vytváření dobrých vztahů
- Vztah SLA – Service Desk
- Řízení projektů procesní metodou s důrazem na cenu, čas a kvalitu – metodika Prince2
- Naplnění Business Vision – Implementace Business Change
- Řízení projektového portfolia MSP jako nový obor a jeho odlišnosti od řízení projektů.
- Implementace a řízení procesů SD a SLM
- Projekce metrik procesů a služeb
Zajímavou byla údajně i case study - Implementace ITIL a SLM v Komerční bance.
Jsem rád, že jsem mohl alespoň touto cestou doplnit informace o nejdůležitějších akcích věnovaných ITIL v ČR. A neměli bychom zapomínat na záměry, které má v oblasti ITIL slovenský OMNICOM.