ITIL - ITSM - COBIT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "IT Service Managementu" - ITSM, jmenovitě "Information Technology Infrastructure Library" - ITILu a COBITu. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

30.3.06

Diskuze o projektovém řízení

V elektronické konferenci PROJMAN, věnované teorii a praxi projektového managementu, probíhá zajímavá diskuze o povaze know-how projektového řízení. Do konference se můžete přihlásit podle návodu obsaženého na webové stránce.
http://www.akamonitor.cz/projmanlist2.htm
Konferenci, která běží na servru ZČU, jsem zřídil před 8 léty a dodnes působím jako její moderátor.
Účastník el. konference pan ing. Petr Opletal se nabídl, že bude na průběh konference reagovat ve svém seriálu "Škola projektového řízení" jehož 1. část byla zveřejněna v březnovém čísle časopisu ITSystemS . Firemní portál poradenské firmy pana Opletala má adresu:
http://www.contros.cz/.
Zařazení do databáze účastníků el. konference mohu, jako moderátor, provést také přímo na základě krátké žádosti, obsahující kromě jména a e-mailové adresy stručnou charakteristiku projeveného zájmu. Adresovat ji tedy můžete na itil@akamonitor.cz.