ITIL - ITSM - COBIT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "IT Service Managementu" - ITSM, jmenovitě "Information Technology Infrastructure Library" - ITILu a COBITu. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

25.3.06

3. číslo časopisu ITSystemS

3. číslo ITSystemS obsahuje celou řadu pozoruhodných odborných pojednání od zkušených autorů. Možná, že Vás tentokrát zaujme i editorial šéfredaktora, který se věnuje "kouzlu improvizace" v českých podmínkách obecně a v oblasti projektového řízení jmenovitě. I když považuji charakteristiku důsledů "masivní improvizace", uvedenou v textu autora, za přehnaně pesimistickou, text doporučuji přečíst. Z vlastního obsahu čísla považuji za pozoruhodné zejména následující články:
- ITIL versus kvalita procesů od Jana Hospese
- Řízení operativních změn v IT projektech od Bronislava Lacka
- Management změn v projektech IS/IT od Martina Adámka
- Systémová integrace od Antonína Hieke
- Programny pro audit SW a HW od Karla Heinige
- Marketingová optimalizace od Michala Dostála
- Interní audit firemních projektů od Mileny Lackové
Kdo si chce zopakovat dobře strukturované, i když známé poznatky z projektového řízení, jistě nepohrdne 1. dílem Školy projektového řízení od Petra Opletala.
Vcelku si myslím, že březnové číslo ITSystemS patří k povedeným a jeho obsah k prostudování vřele doporučuji.