ITIL - ITSM - COBIT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "IT Service Managementu" - ITSM, jmenovitě "Information Technology Infrastructure Library" - ITILu a COBITu. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

14.2.06

Webcast - vysílání na internetu

Omlouvám se, že jsem minulou zprávu zkrátil až moc. Byl jsem požádán, abych vysvětlil pojem webcast. Je to "internetové vysílání". Může mít řadu podob. Na rozdíl od videokonference, kde se oběma směry trvale přenáší obraz i zvuk, u nejjednodušší verze webcastu se souvisle přehrává jen zvuk směrem od zdroje a v prohlížeči se listuje ve slajdech. U náročnější verze se přenáší směrem od zdroje souvisle i obraz. Listování slajdy je ovládáno přednášejícím na straně vysílače. Webcast je proti videokonferenci řádově méně náročný na přenos dat, takže vyhovuje i pro pomalejší připojení k internetu. Zpětná komunikace od posluchače ke zdroji je zajišťována cestou telefonu, nebo mailem přímo ze stránky s "plátnem". Moderátorka vysílání přečítá nahlas otázky, které touto cestou získala a přednášející na ně odpovídá. Na straně posluchače vzniká dojem, že je přítomen v jednacím nebo přednáškovém sále. U některých verzí SW podpory je nabízena možnost stažení jednotlivých slajdů, sledování přednášky v textové podobě atd. Přednášky formou webcastu jsou nabízeny především jako součást propagace služeb dodavatelských firem, případně akademickými pracovišti v rámci různých dotovaných programů. Kvalita přednášeného zvuku bývá zpravidla přijatelná. Doporučuji vyzkoušet. Na portálu SearchCio jsou nabízeny přednášky formou webcastu nejen živě, ale i z archivu. Postupně roste počet portálů, které službu webcastu zařazují. V některé z dalších zpráv uvedu některé z nich ( na příklad eSeminar ).
Odkaz na UKÁZKU prostředí webcastu najdete na stránce:
www.akamonitor.cz/eseminar.htm