ITIL - ITSM - COBIT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "IT Service Managementu" - ITSM, jmenovitě "Information Technology Infrastructure Library" - ITILu a COBITu. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

1.2.06

Publikace ČNI věnovaná ISO 20000


V prosinci 2005 spatřila světlo světa finální verze dlouho očekávané normy ISO 20000. Bude asi ještě chvíli trvat, než se o jejich podrobnostech rozepíší čeští autoři. S vědomím, že jde o komentář k verzi 2004, uvádím odkaz na českou publikaci, která přibližuje základní myšlenky a strukturu normy.
Pod názvem:
"Komentované vydání souboru ISO/IEC DIS 20000:2004 - Management služeb IT"
Publikaci vydal v listopadu 2005 Ceský Normalizační Institut. Autory publikace o 66 stranách jsou:Ing. Marie Šebestová, Mgr. Miroslav Sedláček, Ing. Vladimír Váňa. Kat. číslo publikace je: 91538.
Využitím dole uvedeného odkazu se dostante na webovou stránku ČNI, kde se dočtete toto:
-----------
Cílem vydání publikace s názvem "Management služeb IT - Komentované vydání souboru ISO/IEC DIS 20000:2004" je uplatnit co nejrychleji v praxi, především však v odběratelsko-dodavatelských vztazích, soubor technických norem, které vznikly na základě BS 15000-1 a BS 15000-2. Původní britské normy stejně jako připravované mezinárodní dokumenty stanovily velmi racionální a přesná pravidla pro plánování a realizaci služeb IT, které jsou poskytovány uživatelům (zákazníkům). Publikace obsahuje překlad a komentář k připravovaným ISO/IEC DIS 20000-1:2004 a ISO/IEC DIS 20000-2:2004.
Po vydání mezinárodní normy na základě ISO/IEC DIS 20000-1 může být tato norma použita: firmami, které vstupují do výběrových řízení se svými službami; firmami, které vyžadují důsledný přístup od všech poskytovatelů služeb v dodavatelském řetězci; poskytovateli služeb pro benchmarking jejich managementu služeb IT; jako základ ohodnocení, které může vést k formální certifikaci; organizací, která potřebují prokázat schopnost poskytovat služby, které splňují požadavky zákazníků; a organizací, která usiluje o zlepšení služeb pomocí efektivní aplikace procesů pro monitorování a zlepšování kvality služeb.
Obsahem normy ISO/IEC DIS 20000-2 bude: doporučení, obecné terminologie a konsistentního přístupu k řízenému poskytování služby. (Což je obecný základ pro zlepšování ve službách); poskytnutí rámce, který mají využívat dodavatelé nástrojů pro management služeb; poskytnutí návodu pro auditory a nabídnutí podpory organizacím, které plánují zlepšování služeb nebo se připravují na audit; specifikaci několika souvisejících procesů managementu služby.
-----------
Informaci o publikaci ČNI uvádím především pro všechny nedočkavé, kteří si chtěji udělat základní představu o struktuře a zaměření dlouho očekávané normy. Opakuji, že se publikace vztahuje k verzi 2004, která - jako výsledek následných diskuzí - doznala některé změny. Verze 2005, která byla oficiálně publikována 14. prosince 2005 je již nabízena - viz předchozí zprávy v tomto weblogu.

Další informace a objednací formulář najdete využitím TOHOTO ODKAZU.