ITIL - ITSM - COBIT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "IT Service Managementu" - ITSM, jmenovitě "Information Technology Infrastructure Library" - ITILu a COBITu. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

4.2.06

Ohlédnutí za konferencí ITIL Forum 2006

Ve svém prvním pohledu na program konference ITIL Forum 2006, opublikovaném v tomto weblogu, jsem vyjádřil nadějné očekávání pokroku co do hloubky pokrytí tématu. Konference je za námi a můžeme hodnotit.
Jako kriterium jsem si vytkl především pokrok v hloubce přístupu - při zachování komplexnosti pohledu. Spojení obou přístupů v programu jedné akce není nic snadného. Při svém hodnocení jsem nezůstal u názvů přednášek, šel jsem do hloubky jednotlivých prezentací - na úroveň jednotlivých slajdů. Prošel jsem si doma podrobně všech cca 200 slajdů promítnutých na konferenci. Provedl jsem subjektivní výběr těch slajdů, které mi seděly do "matice" přístupů. Zásoba přednesených poznatků byla dost bohatá, takže to nebyl problém . Seřadil jsem slajdy tématicky. A výsledek?
Byl jsem příjemně překvapen tím, jak komplexní pohled na problematiku ITIL jsem získal.
A to přesto, že každý slajd měl především své místo v širším kontextu jednotlivé přednášky.

Ostatně, posuďte sami – zde je seznam vybraných slajdů:
- Proč ITIL - proč je ITIL potřeba
- Hlubší pohled na zaměření knihovny ITIL
- COBIT 4.0 vs. ITIL
- ITIL refresh – hlavní plánované změny
- ITIL a cesta k normě ISO 20000
- Co není ITIL
- Hierarchická úroveň ITIL procesů
- Jak implementovat ITIL
- Kterým procesem začít
- ITIL a řízení rizik
- Definice procesu v ITIL
- Měření IT procesů
- Řízení realizace projektu ( implem. ITIL )
- Management služeb podle ITIL

- 2 role SLM – interní a externí
- Aktivity procesu SLM – opakované aktivity
- Nástroje pro komplexní řešení dle ITIL
- Nástroje určené pro evidenci zařízení, licencí a SW audit
- Sada řešení pro komplexní management IT prostředí
- Příklad projektu implementace ITIL – Change Management

- Architektura vhodného systému pro SAM a vazby na ITIL
- Možné problémy při implementaci SAM
- Cíl a harmonogram projektu IT Asset Managementu ( v PB )
- Capacity Management – inputs, sub-procesy, outputs
- Záměr na zřízení české pobočky ITSMf
Co říci na závěr?
Nepochybuji o tom, že jiný přístup by mohl přinést jiný komplet slajdů. Ne každý přednášející si také dal stejně záležet na přípravě písemné části své prezentace. Mnoho zajímavých poznatků se na slajdech vůbec neobjevilo. Sborník z konference považuji za významný výstup konference, s kterým řada účastníků často pracuje jako s příručkou. Proto jsem své hodnocení opřel právě o dokumentovanou část prezentací. Myslím si , že ITIL Forum 2006 ( IIR ) bylo setkáním, které v převážné míře splnilo očekávání, že bude dalším krokem vpřed v prezentaci aktuálních poznatků o postupu příprav na širší implementaci ITIL v ČR. IIR touto konferencí zvedlo slušně laťku pro další akce, které bezpochyby budou brzo následovat.