ITIL - ITSM - COBIT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "IT Service Managementu" - ITSM, jmenovitě "Information Technology Infrastructure Library" - ITILu a COBITu. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

5.11.05

Systémové přístupy 2005

Předběžná informace o zaměření konference
Termín konání konference: 5.12.2005 9,00 - 16,00 hod.
Místo: Praha 6, Veleslavín, Jose Martiho 2/407, místnost 733
Profil konference

SP 2005 se zaměřuje na otázky systémového poznání směřujícího do oblasti sociálních systémů, především vyspělých organizací, založených na informacích a znalostech. Na tomto základě jsou vypsána témata pro příspěvky, které by měly přispět k rozvoji širokého pojetí informatiky a jejich aplikací v hospodářské praxi a managementu. Všichni zájemci jsou zváni k zasílání abstraktů svých příspěvků souvisejících s hlavními tématy konference:
- Systémové myšlení a modelování
- Znalostní a informační management
- Systémové přístupy v teorii i praxi
Definitivní program bude k dispozici 28.11.2005.
Programový výbor
konference:

Ing. Stanislava Mildeová, CSc.
Ing. Antonín Rosický, CSc.
prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc.
doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc.
Podrobnou reportáž z jednání konference v roce 2004 najdete
v rubrice REPORTÁŽE na portálu AKA MONITOR

www.akamonitor.cz