ITIL - ITSM - COBIT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "IT Service Managementu" - ITSM, jmenovitě "Information Technology Infrastructure Library" - ITILu a COBITu. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

25.11.05

Metodika CobiT v "ITsystemS"

V jedné z minulých zpráv jsem se již zmínil o zajímavém zdroji. Vzhledem k tomu, že jsem byl v této souvislosti několikrát osobně kontaktován, opakuji odkaz v poněkud rozšířenější podobě.
"CobiT ( Control Objectives for Information and related Technology ) je mezinárodně uznávanou metodikou, která se opírá o soubor všeobecně uznávaných praktik řízení ICT, tak aby využití informací a nasazení ICT přispívalo k dlouhodobému rozvoji organizace, prohlubovalo její strategické cíle a snižovalo rizika související s použitím ICT." Těmito slovy začíná článek Luďka Nováka nazvaný "Metodika CobiT - systematický přístup k řízení informatiky. Osnova článku je následující:

- Určení metodiky CobiT
- Obecný model řízení
- Vnitřní uspořádání CobiT

- Závěr.
Mne zaujala především tabulka, který dává do souvislosti:
- domény, procesy, informační kriteria a zdroje IT.
Mezi domény uvádí tabulka:
- Plánování a organizace

- Akvizice a implementace
- Dodání a podpora
- Monitorování.

Metodika CobiT je často uváděna buď jako alternativa, nebo jako vhodné rozšíření ITIL.
Všeobecně se považuje CobiT za metodiku bližší business procesům. ITIL v poslední době CobiT v této oblasti cílevědomě dohání - svědčí o tom na příklad kniha "Business Perspective:The IS View on Delivering Services to the Business". Obsahu a pojetí této knihy se věnuji v připravovaném pojednání.
Myslím si, že článek Luďka Nováka zaslouží naší pozornost.