ITIL - ITSM - COBIT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "IT Service Managementu" - ITSM, jmenovitě "Information Technology Infrastructure Library" - ITILu a COBITu. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

29.10.05

Konference Znalosti 2006

Nezapomeňte! V Hradci Králové, se uskuteční ve dnech 1. - 3. 2. 2006 Konference Znalosti 2006. Je již pátou ze série konferencí Znalosti konaných dosud v Praze (2001), Ostravě (2003), Brně (2004) a Staré Lesné (2005). Hlavním cílem této konference je vytvoření platformy pro komunikaci mezi výzkumem a praxí v oblastech získávání, zpracovávání, zpřístupňování a managementu znalostí
Více o konferenci Znalosti 2006 najdete na adrese:

http://fim.uhk.cz/znalosti/
K programu konference se vrátím v některé z dalších zpráv v tomto weblogu.