ITIL - ITSM - COBIT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "IT Service Managementu" - ITSM, jmenovitě "Information Technology Infrastructure Library" - ITILu a COBITu. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

28.10.05

ITIL v SR. Průzkum a seminář..

Na níže uvedené adrese jsem vystavil krátkou informaci o provedeném průzkumu stavu implementace ITIL v SR a reportáž ze semináře, který uspořádal OMNICOM Slovakia v Bratislavě dne 6. října. Vše nasvědčuje tomu, že zejména seminář byl významným mezníkem ve vývoji vztahu organizací v SR k ITIL. V krátké době vystavím na svém webu krátké ukázky z přednášek.
Adresa reportáže je:
http://www.akamonitor.cz/itil_sr05.htm
Seznam všech vystaveným reportáží AKA MONITORu je na adrese:
http://www.akamonitor.cz/reportaze.htm