ITIL - ITSM - COBIT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "IT Service Managementu" - ITSM, jmenovitě "Information Technology Infrastructure Library" - ITILu a COBITu. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

11.9.05

Využití ITIL jako nástroje pro řízení IT bezpečnosti

Zářijové číslo časopisu Business World obsahuje článek Josefa Štrunce s názvem: "Využití ITIL jako nástroje pro řízení IT bezpečnosti". Staví si otázky: Jaká je efektivnost prostředků vložených do IT bezpečnosti? Jak je reálná návratnost? Co lze pro to udělět, aby se peníze vynakládali hospodárně? Rozbor situací vede autora ke konstatování, že jednou z cest je využití metod ITIL. Opírá se o zjištění, že každý z procesů ITIL obsahuje řadu prvků bezpečnostního managementu. Svůj rozbor problematiky uzavírá J. Štrunce tvrzením, že do bucdoucna se řízení IT bezpečnosti jednoduše neobejde bez širší návaznosti na ostatní IT procesy, bez definovaného přínostu pro uživatele a úzké vazby na efektivniost vložených prostředků. ITIL považuje za vhodného a silného pomocníka.