ITIL - ITSM - COBIT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "IT Service Managementu" - ITSM, jmenovitě "Information Technology Infrastructure Library" - ITILu a COBITu. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

17.9.05

Monitoring obsahu ICT časopisů

Pokud jste si ještě nepovšimli existence webových stránek AKA MONITORu věnovaných monitoringu obsahu aktuálních a příštích čísel časopisů věnovaných ICT, můžete navštívit adresy:
www.akamonitor.cz/aktualni.htm - s výběrem z obsahu posledních čísel
www.akamonitor.cz/dalsi.htm - s upozorněním na obsah příštích čísel časopisů.
Obsah stránek je aktualizován každý týden!