ITIL - ITSM - COBIT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "IT Service Managementu" - ITSM, jmenovitě "Information Technology Infrastructure Library" - ITILu a COBITu. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

28.7.05

ITIL v SR - seminář - 6. října 2005 - Bratislava

Delší dobu pozoruji rostoucí podíl kolegů ze SR na návštěvnosti toho weblogu. Svěčí to o rostoucím zájmu o ITIL v SR. Totéž potvrzuje i pohled do seznamů účastníků akcí pořádaných na téma ITSM, ICTM a ITIL v ČR, kde účast kolegů ze SR měsíc od měsíce rostla. Zdá se, že v SR dochází k významnému pokroku ve vývoj vztahu k ITIL. Proto Vás rád informuji, že tento vývoj dostane v říjnu t.r. konkrétní podporu v podobě významné akce zaměřené na ITIL. Obdržel jsem totiž potěšující zprávu. Omnicom Slovakia, s.r.o. připravuje na začátek října seminář pod názvem „ITIL v SR“. Pořadatel semináře zakrátko nabídne konkrétní definitivní informace týkající se programu semináře.
Podle mých informací se zájemci mohou těšit na diskuzi na následující zajímavá a užitečná témata:
- význam ITIL pre management podniku v dnešnej dobe
- rozdiel medzi nástrojmi a obsahom ITIL, čo je a čo nie je ITIL
- stručný popis ITIL procesov- stav nasadenia ITIL princípov mimo SR
– postup šírenia ITIL v našom priestore (ČR, SR)
- príklady nasadenia v segmentoch veľký/stredný/malý podnik v SR
- ciele a popis služieb Omnicomu
- predpoklady úspešnej implementácie
- čo všetko je nutné analyzovať
- voľba projektového prístupu, tímu, organizácia
- možné problémy pri implementácii, riziká
- vplyv na IT personál, na firemnú kultúru, na koncových užívateľov
- príkladová štúdia implementácie ITIL, príklad z praxe Omnicomu Praha
- doterajší vývoj v oblasti ITIL/ITSM

- budúcnosť: ITIL V3, BS 15000, ISO 20000 – norma, SOX
- odhad nárokov na IT podľa novej normy
- rozdiel prístup a metodika
- rozdiel metodika a nástroje
- prínosy a riziká nasadenia nástrojov a metodík
- hlavní dodávatelia nástrojov v oblasti ITIL/ITSM
- stupne medzinárodnej certifikácie v ITSM
- certifikačné autority v svete a v SR
- praktický postup pri certifikácii jednotlivca/spoločnosti
- ITIL, Six Sigma a COBIT , popis prístupov a rozdielov
- vhodnosť pri riadení ICT infraštruktúry a ICT služieb podľa jednotlivých prístupov.

Sledujte webový portál Omnicomu Bratislava a pokud Vás program zaujme, blokujte si
termín 6. října 2005 pro cestu na seminář „ ITIL“ v SR“.