ITIL - ITSM - COBIT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "IT Service Managementu" - ITSM, jmenovitě "Information Technology Infrastructure Library" - ITILu a COBITu. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

21.6.05

Náměty pro organizátory konferencí a seminářů

V uplynulých 12-ti měsících jsem absolvoval v ČR řadu akcí zaměřených na různé oblasti řízení informatiky, včetně ITSM, ITIL, Help Hesku, service Desku a pod. Se zaměřením těch, kterých jsem se osobně z různých důvodů zůčastnit nemohl, jsem se seznámil prostřednictvím poskytnuté dokumentace ( sborníky, prezentace a pod.) Každá z akcí přinesla do poznatkového bohatství v dané oblasti něco nového, v mnohém se tématicky překrývaly. Od převážně
teoretických pojednání se přednášky pomalu ale jistě obsahově vyvíjely směrem k praktičtějším výkladům, včetně prvních případových studií. Jasně bylo vidět jak složité je pro zástupce dodavatelských, především poradenských firem zvolit optimální hranici, do které je jejich výklad reklamou služeb firmy a od které by to bylo bezplatné poskytování know-how, které je předmětem jejich businessu. Ti odvážnější dali hlouběji nahlédnout do tajů svých přístupů, svých metodik a technik, ti méně odvážní zůstali u obecných rad a příliš auditorium svými výklady nenadchly. Zřejmě jim stačilo svoji firmu prostě připomenout. Do větší hloubky šli přednášející z velkých firem ( finanční instituce, energetika, a pod.). Jejich zkušenosti byly bezpochyby zajímavé. Problém spočíval v přenositelnosti jejich zkušeností do podmínek v jiných oblastech a v menších firmách a institucích. Ukázalo se dobře to, co je známé z knowledge managementu, že podmínkou využití cizích zkušeností je nezbytné zobecnění poznatků. ( Pozor na rozdíl mezi pojmy obecný a zobecněný!). Kdo by měl provést zobecnění? Kdo by k tomu mohl být motivován a jak? Lidé na školách? Mohl bych v úvaze pokračovat, ale to se nehodí do weblogu. Připravím to pro svůj AKA MONITOR jako samostatné pojednání.Ještě jedna poznámka: Ve většina případů jsem si prohlédl i webové stránky firem, odkud přednášející pocházeli. Až na několik vyjímek to tam vypadálo podobně. Napadlo mne uskutečnit svůj soukromý průzkum zájmu odborníků ( manažérů a specialistů) podniků a institucí. V této chvíli chci dát k dispozici zatím jen několik námětů na zaměření konferencí a seminářů, které by lépe odpovídalo aktuálním zájmům potenciálních účastníků akcí z oblasi o které hovořím.
Projevuje se zájem především o:
- poznatky z projektového přístupu k implementaci metodik typu ITL, COBIT atd.
- poznatky, které by přibližovaly konkrétní rizika nízké účinnosti implementace jednotlivých metod ITSM
- konkrétní zkušenosti s definicí strategických cílů implementace metod ITSM.
Samostatným problémem je přiblížení vnitřní problematiky ITSM top managementu. Vzniká reálné nebezpečí, že s prohlubováním metod a technik ITSM dochází ke koncentraci pozornosti informatiků dovnitř oblasti a paradoxně i k určitému odcizení této oblasti od vrcholového managementu, pro který se stává oblast ICT méně průhledná, jazyk odborníků méně srozumitelný atd. Zaregistroval jsem na straně top managementu firem a institucí volání po odborných seminářích, které by byly vedeny v jejich jazyce a přehledně by seznámily členy
vrcholového managementu s problematikou ITSM, tak, aby jim to usnadnilo sledování a v určitém rozsahu řízení této oblasti jako součásti řízení firmy. Efektivnost své účasti na odborných akcích určených prioritně pro informatiky hodnotili top manažéři vesměs jako problematickou.
Uvedené náměty mají velkou šanci na pozitivní odezvu potenciálních účastníků konferencí a seminářů, jejich úspěšná realizace však představuje velký kus odborně náročné práce pro velký a dobře sehraný tým, kterým momentálně nedisponuji. To je důvod, pro který dávám náměty k dispozici pro dobře vybavené organizace, které najdou odvahu jít nabízenou cestou. Realizace námětů se rád osobně zúčastním, budu-li přizván.