ITIL - ITSM - COBIT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "IT Service Managementu" - ITSM, jmenovitě "Information Technology Infrastructure Library" - ITILu a COBITu. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

16.6.05

ITIL, COBIT a SOX v jednání konference SI 2005

Skončila konference SI 2005.
Jako každý rok, tak i letos nám dala příležitost k zamyšlení nad celou řadou aktuálních témat. Hlavním záměrem letošní konference bylo ukázat nejen možnosti nových technologií, ale zejména způsob a cesty, jak tento potenciál využít pro dosažení zásadních ekonomických a podnikatelských úspěchů. Tomu napovídal i její podtitul - "Řízení moderní organizace s podporou informačních technologií".
Zadáte-li v elektronické verzi sborníku klíčová slova ITIL, COBIT nebo SOX, nabídnou se 3 přednášky. Uvádím alespoň jejich názvy a převzaté anotace:
1. Nástroje pro řízení informatických služeb,procesů a zdrojů
V této přednášce byly vymezeny základní kategorie nástrojů podporujících řízení informatických služeba procesů, s rozdělením do provozní, taktické a strategické úrovně. Byly diskutovány základní vazbymezi jednotlivými úrovněmi i hlavní problémové oblasti.
2. Vliv legislativy BS15000 a SOX na správu služeb (ITSM)
V přednášce se rozebíraly poslední legislativní trendy v oblasti správy služeb v informačníchtechnologiích (ITSM) jako je britský národní standard BS 15000 či americký zákon (Sarbanes-OxleyAct (SOX). Autor probral problematiku, pro koho tyto standardy platí a jak moc jsou závazné. Odhaduje jejich dopad na Evropu a ČR. Autor probírá dopady zavádění těchto standardů na tradičníoddělení IT a způsob, jak se bude měnit přístup k implementaci procesů v oblasti ITSM. Autor nakonci článku uvádí obvyklé chyby a přínosy pro firmy, které se touto nelehkou cestou vydají.
3. Process Governance SystemSpolečnosti zavádí systémy pro řízení a správu procesů (Process Governance System) za účelem systémového propojení mezi cíli řízení a podnikovými procesy a zdroji. V přednášce byly identifikovány a analyzovány principy systémů pro řízení a správu procesů. Dále byly rozebrány tři dnes nejvícepoužívané přístupy pro vytváření těchto systémů – systém plánování a monitorování výkonnosti procesů, procesní systém managementu jakosti dle ISO norem řady 9000 a COBIT od IT GovernanceInstitute.
Pokud během studia obsáhlého sborníku ( obsahujícího 66 přípěvků ) objevím podstatné myšlenky spojené s hlavním tématem tohoto weblogu, opublikuji další informaci.