ITIL - ITSM - COBIT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "IT Service Managementu" - ITSM, jmenovitě "Information Technology Infrastructure Library" - ITILu a COBITu. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

28.5.05

Téma řízení IT v časopise ITSystemS

Květnové číslo časopisu ITSystemS věnuje zvýšenou pozornost problematice řízení IT.
Najdete v něm následující články:
- Optimalizace podnikového IT
- Řízení podnikové informatiky ( Omnicom Praha )
- Správa ICT infrastruktury
- ITIL – Nejrozšířenější metodika řízení služeb
- Optimalizace ITIL procesů pomocí Business Technology Optimization
Poslední článek obsahuje užitečný přehled přínosů IT služeb sladěných s potřebami podniku.
Jde o stručná pojednání odrážející aktuální stav především v oblasti ITSM.