ITIL - ITSM - COBIT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "IT Service Managementu" - ITSM, jmenovitě "Information Technology Infrastructure Library" - ITILu a COBITu. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

25.5.05

PRINCE2 - stručná informace v českém jazyce

Poté, co jsem se v tomto weblogu zmínil o metodě PRINCE2, dostal jsem řadu dotazů týkajících se dostupného stručného českého zdroje charakterizujícího tuto metodu. Jsem rád, že mohu dnes odpovědět. Stručná charakteristika metody zazněla na konferenci ICTM 2005, pořádané ČVUT FEL za spoluúčasti firmy OMNICOM a to z úst pracovníků DHL. Dostupná je proto v tištěném sborníku a částeně na CD, které bylo na konferenci ICTM 2005 k dispozci. Zájemce určitě najde cestu jak se k těmto zdrojům dostat.
Přednášející Roman Albrecht, Martin Hanč na konferenci vyložili procesní model PRINCE2, přednosti a slabé stránky této metodologie.
Pro připomenutí: Prince2 je strukturovaná procesní metoda řízení projektů. Zkratka Prince znamená PRojects IN Controlled Environments. Metoda jako taková prošla dlouhým vývojem, její počátky sahají až do roku 1975 (Promptll), a spravuje ji britská vládní nezisková organizace OGC (Office for Government Commerce), která stojí za dalšími světové známými a používanými standardy, jako je například metodika ITIL, Manage Succesful Programs, Management of Risk átd. Dnes představuje světový standard a jednu z nejucelenějších a velmi praktickou metodu pro projektové řízení. Metoda je díky své jednoduchosti snadno škálovatelná, a proto je použitelná pro malé i velké projekty Podle tvrzení pánů Albrechta a Hance lze metodu použít jak pro několikamiliardovou akci, tak pro narozeninovou párty!?