ITIL - ITSM - COBIT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "IT Service Managementu" - ITSM, jmenovitě "Information Technology Infrastructure Library" - ITILu a COBITu. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

16.4.05

ICTM 2005. Konference 24. - 25. května 2005

Dovoluji si Vás upozornit na konferenci "ICTM 2005", která se bude konat 24.-25. května 2005 v Praze. Místem konání je Masarykova kolej - Thákurova 1, Praha 6. Na přípravě konference se společně podílejí: Katedra telekomunikační techniky FEL ČVUT a OMNICOM Praha. Generálním partnerem je Computer Associates CZ.

Konference ICTM 2005 je zaměřena na velmi aktuální téma, jehož problematika vyžaduje vyváženou pozornost teoretickým a praktickým otázkám řízení ICT. Málo komplexní přístup k řízení ICT může přinést v praxi více škody než užitku. Neadekvátně zvolené přístupy a metody řízení ICT nemají šanci přispět k tolik potřebnému zvýšení účinnosti procesů ICT. Podobně je tomu s volbou softwarové podpory těchto procesů. Podceňování přístupů z hlediska kvality, stejně jako podceňování controllingového přístupu spojeného s projektovým řízením ICT, bezprostředně ohrožuje efektivnost vynakládaných prostředků do informačních a komunikačních technologií.
Pojetí konference a tím pádem i program konference je v mnoha směrech odlišný od podobných akcí zaměřených na problematiku řízení ICT.
Co lze v programu konference ICTM 2005 považovat za typické?
- na prvním místě je to vyvážené spojení teoretických, metodických a praktických přístupů k tématu s výrazným akcentem na praktické přístupy
- komplexní pohled na celou problematiku řízení ICT
- ucelený scénář programu konference, (nemělo by tedy jít o prostou množinu přednášek pokrývajících vybraná dílčí témata s řadou duplicitních informací, ale o ucelený pohled na téma řízení ICT)
- prezentace know how špičkové akademické instituce současně s poznatky zkušené dodavatelské, vzdělávací a poradenské firmy.
Konference ICTM 2005 má dobrou šanci stát se akcí, která významnou měrou přispěje ke zvýšení úrovně řízení informačních a komunikačních technologií.
Konferenci ICTM 2005 jsem věnoval www stránku na svém portálu:
http://www.akamonitor.cz/ICTM.htm
Na této adrese najdete po skončení konference odkaz na podrobnou reportáž.
Kontakt na sekretariát konference na FEL ČVUT, detailní program a formulář přihlášky najdete na adrese http://www.ictm.cz/.