ITIL - ITSM - COBIT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "IT Service Managementu" - ITSM, jmenovitě "Information Technology Infrastructure Library" - ITILu a COBITu. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

6.1.05

Jak řídit podnikové IT

Touto zprávou se chci vrátit zpět do roku 2004 a upozornit na článek s názvem "Jak řídit podnikové IT" , který v rubrice "IT Governance" opublikoval v letním dvojčísle měsíčník Business World. Autorem článku je Jiří Stříbrný. Důvodem tohoto mého návratu je stále větší aktuálnost hlavní myšlenky článku, kterou autor vyjádřil větou:

"Sladění IT s podnikatelskou strategií je nezbytnou podmínkou pro úspěšné řízení IT i celé organizace"

Článek stručně charakterizuje tři standardy pro řízení IT:

- Standard COBIT

- "Standard" ITIL ( uvozovky vložil aka )

- Standard ISO 17799

Strutura článku:

- Iterativní proces zavádění

(Fáze zavádění IT Governance v organizaci:

- popsaná - řízená - optimalizovaná)

- Outsourcing pocesů podnikového řízení

- Správa požadavků

- Harmonizace s podnikovou strategií

- Správa IT portfolia

Doporučuji článek k prostudování jako určitou prevenci proti nebezpečí možné izolace problematiky IT při inovaci řízení podnikových procesů.